9. sınıf ders konuları ve müfredatı 2021-2022

9. sınıf ders konuları ve müfredatı 2021-2022

62
0
PAYLAŞ

9. sınıf ders konuları ve müfredatı 2021-2022

Milyonlarca öğrenci için okula dönüş zili çaldı.

Uzun bir aranın ardından okul sıralarına dönen öğrenciler, ders konuları ve müfredata dair araştırmalara başladı.

Düzenli tekrar yapmak ve konuları kaçırmamak için müfredat takibi öğrenciler için önem taşıyor.

Peki 9. sınıfta hangi dersler var? 9. sınıf dersleri hangileri? İşte lise 1 (9. sınıf) dersleri 2021 2022 9. sınıf müfredatı…

9. SINIF DERSLERİ 2021-20211

1-Türk Dili ve Edebiyatı – 5 saat

2-Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi – 2 saat

3-Tarih – 2 saat

4-Coğrafya – 2 saat

5-Matematik – 6 saat

6-Fizik – 2 saat

7-Kimya – 2 saat

8-Biyoloji – 2 saat

9-Birinci Yabancı Dil – 4 saat

10-İkinci Yabancı Dil – 2 saat

11-Beden Eğitimi ve Spor -2 saat

12-Görsel Sanatlar/Müzik – 2 saat

13-Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü – 1 saat

9. sınıf ders konuları ve müfredatı 2021-2022 #1

9. SINIF MATEMATİK KONULARI

1. DÖNEM

1- Mantık

 • Önerme
 • Bileşik Önerme
 • Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme
 • Her ve Bazı Niceleyicileri
 • Tanım, Aksiyom, Teorem ve İspat Kavramları

2- Kümeler

 • Kümelerde Temel Kavramlar
 • Alt Küme
 • İki Kümenin Eşitliği
 • Kümelerde İşlemler
 • Kümelerde Birleşim, Kesişim, Fark ve Tümleme
 • Küme İşlemleri ile Problem Çözümü
 • İki Kümenin Kartezyen Çarpımı

3- Denklemler ve Eşitsizlikler

 • Sayı Kümeleri
 • Bölünebilme Kuralları
 • EBOB EKOK
 • Gerçek Hayatta Periyodik Olarak Tekrar Eden Durumlar

2.DÖNEM

1- Denklemler ve Eşitsizlikler

 • Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
 • Gerçek Sayılar Kümesinde Aralık Kavramı
 • Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenleri Denklemler ve Eşitsizlikler
 • Mutlak Değer İçeren Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenleri Denklemler ve Eşitsizlikler
 • Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
 • Üslü İfadeler ve Denklemler
 • Köklü İfadeler ve Denklemler
 • Oran ve Orantı
 • Denklemler ve Eşitsizlikler ile ilgili Problemler

2- Üçgenler

 • Üçgende Açı
 • Üçgende Açı Kenar Bağıntısı
 • Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik
 • Üçgende İç ve Dış Açıortay
 • Üçgende Kenarortay
 • Üçgende Kenar Orta Dikmeleri
 • Dik Üçgen ve Trigonometri
 • Üçgenin Alanı

– Veri

 • Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri
 • Verilerin Grafikle Gösterilmesi

  9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KONULARI

  1- Edebiyat nedir

  • Edebiyatın Bilimle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
  • Metinlerin Sınıflandırılması
  • Dil Bilgisi
  • Yazma Süreci
  • İletişim ve Ögeleri

  2-  Hikaye

  • Hikaye nedir
  • Hikaye Türleri
  • Hikayenin Tarihsel Gelişimi
  • Yazım Kuralları
  • Noktalama İşaretleri
  • İsim

  3- Şiir

  • Şiir nedir
  • Şiir Bilgisi
  • Şiir Yazma
  • Şiir Türleri
  • Sıfat

  4- Masal/Fabl

  • Masal Nedir?
  • Dinleme Türleri ve Etkili Dinlemenin Yolları
  • Edat / Bağlaç / Ünlem

  5- Roman

  • Roman nedir
  • Roman Türleri
  • Romanda Bakış Açıları
  • Romanın Yapı Unsurları
  • Zamir

  2.DÖNEM

  6- Tiyatro

  • Tiyatro nedir
  • Tiyatroda Yapı Unsurları
  • Tiyatro Terimleri
  • Geleneksel Türk Tiyatrosu
  • Zarf

  7- Biyografi / Otobiyografi Biyografi

  • Otobiyografi
  • Öz Geçmiş

  8 – Mektup / E-posta Mektup

  • Mektup Yazma
  • E-posta Nedir?
  • E-posta Yazma
  • Açık Oturum

  9- Günlük / Blog

  • Günlük Nedir?
  • Günlük Yazma
  • Blog Nedir?
  • Blog Yazma
  • İmla ve Noktalama

   9. SINIF FİZİK DERS KONULARI

   1- Fizik Bilimine Giriş

   • Fizik Bilimi
   • Fiziğin Tanımı ve Önemi
   • Fiziğin Alt Dalları
   • Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi
   • Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması
   • Fizik ve Bilim Araştırma Merkezleri

   2- Madde ve Özellikleri

   • Madde ve ÖzkütleKütle
   • Hacim
   • Dayanıklılık
   • Adezyon ve Kohezyon

   3- Hareket ve Kuvvet

   • HareketHareket Çeşitleri
   • Konum, Alınan Yol, Yer Değiştirme, Sürat ve Hız
   • Düzgün Doğrusal Hareket
   • Farklı Referans Noktalarına Göre Hareket
   • Kuvvet
   • Newton’ın Hareket Yasaları
   • Eylemsizlik Kanunu
   • Dinamiğin Temel Prensibi
   • Etki – Tepki Kanunu
   • Sürtünme Kuvveti

   2.DÖNEM

   4- Enerji

   • İş, Güç, Enerji
   • İş ve Enerji
   • Güç
   • Mekanik Enerji
   • Öteleme Kinetik Enerjisi
   • Potansiyel Enerji
   • Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri
   • Verim
   • Enerji Kaynakları

   5- Isı ve Sıcaklık

   • Isı ve Sıcaklık
   • Termometreler
   • Sıcaklık Ölçekleri
   • Öz Isı ve Isı Sığası
   • Hal Değişimi
   • Isıl Denge
   • Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı
   • Genleşme

   6. Ünite: Elektrostatik

   • Elektrik Yükleri
   • Elektrik Yükü
   • Elektrikle Yüklenme Çeşitli
   • Elektroskop
   • İletken ve Yalıtkan Maddelerde Yük Dağılımı
   • Topraklama
   • Coulomb Kuvveti
   • Elektrik Alan

    9.SINIF KİMYA DERS KONULARI

    1- Kimya Bilimi

    • Simyadan Kimyaya
    • Kimya Disiplinleri
    • Kimyacıların Çalışma Alanları
    • Kimyanın Sembolik Dili
    • Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği

    2- Atom ve Periyodik Sistem

    • Atom Modelleri
    • Atomun Yapısı
    • Periyodik Sistem

    3- Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

    • Kimyasal Türler
    • Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

    2.DÖNEM

    3- Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

    • Güçlü Etkileşimler
    • İyonik Bağların Oluşumu
    • Kovalent Bağların Oluşumu
    • Zayıf Etkileşimler
    • Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

    4- Maddenin Hâlleri

    • Maddenin Fiziksel Halleri
    • Katılar
    • Sıvılar
    • Gazlar
    • Plazma

    5- Doğa ve Kimya

    • Su ve Hayat
    • Çevre Kimyası

     

    9.SINIF BİYOLOJİ DERS KONULARI

    1- Yaşam ve Biyoloji

    • Canlıların Ortak Özellikleri
    • İnorganik Bileşikler
    • Organik Bileşek

    2- Hücre

    • Hücre
    • Hücrenin Yapısı
    • Hücrenin Kısımları
    • Bilimsel Yöntem

    3- Canlılar Dünyası

    • Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması
    • Sınıflandırmanın Amacı ve Faydaları
    • Sınıflandırmada Kullanılan Kategoriler
    • İkili Adlandırma Sistemi

    2.DÖNEM

    3- Canlılar Dünyası

    • Canlı Alemleri ve Özellikleri
    • Canlı Alemleri
    • Bakteriler
    • Arkeler
    • Protistler
    • Bitkiler
    • Mantarlar
    • Hayvanlar
    • Virüsler
    • Virüsler ve Sağlığımız

    9. SINIF TARİH DERS KONULARI

    1-  Tarih ve Zaman

    • Tarih Bilimi
    • Neden Tarih Öğreniyoruz?
    • Tarihe Nereden Bakılmalı?
    • Zaman ve İnsan

    2- İnsanlığın İlk Dönemleri

    • İnsanlığın İlk Dönemleri
    • Tarih Öncesinde Sözlü Kültür
    • Yazının İcadı ve Önemi
    • Kadim Dünyada Bilimler
    • İlk Çağ Medeniyetleri
    • İnsan ve Çevre
    • İlk Çağ’da Göçler
    • İlk Çağ’ın Tüccar Kavimleri
    • Devletler Doğuyor
    • İlk Çağ’da Hukuk

    3- Orta Çağ’da Dünya

    • Orta Çağ’da Devlet ve Toplum
    • Orta Çağ’da Ekonomi
    • Orta Çağ’da Askeri Organizasyonlar
    • Orta Çağ’da Hukuk

    2.DÖNEM

    4- İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası

    • Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı
    • İç Asya’da Kurulan Türk Devletleri
    • İlk Türk Devletlerine Güç ve Yönetim Yapısı
    • İç Asya’da Hayat
    • Türk Göçleri
    • Ordu – Millet: Türkler
    • Kavimler Göçü ve Avrupa Hun Devleti
    • Diğer Türk Toplulukları
    • Türkler ve Komşuları

    5- İslam Medeniyetinin Doğuşu

    • İslamiyet’in Doğuşu Sırasında Dünyanın Genel Durumu
    • Hz. Muhammed ve İslamiyet
    • Dört Halife Dönemi
    • Halifelik Saltanata Dönüşüyor
    • Abbasiler
    • Mısır’da Kurulan Türk Devletleri
    • İslam Medeniyetinde İlim ve Sanat Hayatı

    6- Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri

    • Türk İslam Tarihindeki Başlıca Siyasi Gelişmeler
    • Türklerin İslamiyet’i Kabulü
    • İlk Müslüman Türk Devletleri
    • Türk ve İslam Tarihinde Oğuz Türkleri
    • Büyük Selçuklu Devleti’nde Yönetim ve Toplum Yapısı
    • Büyük Selçuklu Kültür ve Medeniyeti

     

    9.SINIF COĞRAFYA DERS KONULARI

    1-  Doğal Sistemler

    • İnsan ve Doğa
    • Doğa ve İnsan Etkilişimi
    • Coğrafya Bilimi
    • Dünya’nın Şekli ve Hareketleri
    • Dünya’nın Şekli ve Sonuçları
    • Dünya’nın Hareketleri ve Sonuçları
    • Yer ve Zaman
    • Koordinat Sistemi
    • Zaman Kavramı
    • Konum
    • Türkiye’nin Coğrafi Konumu
    • Harita Okur Yazarlığı
    • Haritalarda Temel Kavramlar
    • Haritalarda Ölçek
    • Haritacılığın Gelişimi
    • Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi
    • Atmosfer ve İklim
    • Atmosfer ve Hava Olayları
    • Hava Durumu ve İklim
    • İklim Elemanları
    • Yeryüzünde İklim Tipleri
    • Türkiye’de İklim

    2.DÖNEM

    2- Beşeri Sistemler

    • Yerleşmeler
    • Yerleşmenin Yer Seçimi ve Gelişimi
    • Yerleşme Doku ve Tipleri
    • Türkiye’de Yerleşme

    3- Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler

    • Bölgeler
    • Bölge Türleri
    • Bölge Sınırlarının Değişilebilirliği
    • Ülkeler ve Bölgeler

    4- Çevre ve Toplum

    • Doğal Çevre ve İnsan
    • Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri
    • Doğal Ortamda İnsan Etkileri

     

    9.SINIF DİN KÜLTÜRÜ DERS KONULARI

    1-  Bilgi ve İnanç

    • İslam’da Bilginin Kaynakları
    • İslam İnancında İmanın Mahiyeti
    • İman Tasdik İlişkisi
    • İman İkrar İlişkisi
    • İman Bilgi İlişkisi
    • İman Amel İlişkisi
    • Kuran’dan Mesajları: İsrâ Suresi 36. Ayet ve Mülk Suresi 23. Ayet

    2- Din ve İslam

    • Dinin Tanımı ve Kaynağı
    • İnsanın Doğası ve Din
    • İman ve İslam İlişkisi
    • İslam İnanç Esaslarının Özellikleri
    • İslam’ın İnanç Esasları
    • İslam İnanç Esaslarının Özellikleri
    • Kuran’dan Mesajlar: Nisa Suresi 136. Ayet

    3-  İslam ve İbadet

    • İslam’da İbadet ve Kapsamı
    • İslam’da İbadetin Amacı ve Önemi
    • İslam’da İbadet Yükümlülüğü
    • 9. Sınıf Din Kültürü Konuları 2. Dönem
    • 9. sınıfa giden öğrencileri ikinci dönemde aşağıdaki din kültürü konularından sorumludur.
    • 3. Ünite: İslam ve İbadet
    • İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri
    • Niyet
    • İhlas
    • Kuran ve Sünnete Uygunluk
    • İslam’da İbadet Ahlak İlişkisi
    • Kuran’dan Mesajlar: Bakara Suresi 177. Ayet

     

    4- Gençlik ve Değerler

    • Değerler ve Değerlerin Kaynağı
    • Değerlerin Oluşumunda Dinin Etkisi
    • Değerlerin Oluşumunda Örf ve Âdetlerin Etkisi
    • Gençlerin Kişilik Gelişiminde Değerlerin Yeri ve Önemi
    • Temel Değerler
    • Adalet
    • Hikmet
    • İffet
    • Secaat
    • Kuran’dan Mesajlar: İsrâ Suresi 23-29. Ayetler

    5- Gönül Coğrafyamız

    • İslam Medeniyeti ve Özellikleri
    • İslam Medeniyetinin Farklı Coğrafyalardaki İzleri
    • Kuran’dan Mesajlar: Hucurât Suresi 13. Ayet

    9. sınıf ders konuları ve müfredatı 2021-2022

    9. sınıf ders konuları ve müfredatı 2021-2022

    Milyonlarca öğrenci için okula dönüş zili çaldı.

    Uzun bir aranın ardından okul sıralarına dönen öğrenciler, ders konuları ve müfredata dair araştırmalara başladı.

    Düzenli tekrar yapmak ve konuları kaçırmamak için müfredat takibi öğrenciler için önem taşıyor.

    Peki 9. sınıfta hangi dersler var? 9. sınıf dersleri hangileri? İşte lise 1 (9. sınıf) dersleri 2021 2022 9. sınıf müfredatı…

    9. SINIF DERSLERİ 2021-20211

    1-Türk Dili ve Edebiyatı – 5 saat

    2-Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi – 2 saat

    3-Tarih – 2 saat

    4-Coğrafya – 2 saat

    5-Matematik – 6 saat

    6-Fizik – 2 saat

    7-Kimya – 2 saat

    8-Biyoloji – 2 saat

    9-Birinci Yabancı Dil – 4 saat

    10-İkinci Yabancı Dil – 2 saat

    11-Beden Eğitimi ve Spor -2 saat

    12-Görsel Sanatlar/Müzik – 2 saat

    13-Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü – 1 saat

    9. sınıf ders konuları ve müfredatı 2021-2022 #1

    9. SINIF MATEMATİK KONULARI

    1. DÖNEM

    1- Mantık

    • Önerme
    • Bileşik Önerme
    • Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme
    • Her ve Bazı Niceleyicileri
    • Tanım, Aksiyom, Teorem ve İspat Kavramları

    2- Kümeler

    • Kümelerde Temel Kavramlar
    • Alt Küme
    • İki Kümenin Eşitliği
    • Kümelerde İşlemler
    • Kümelerde Birleşim, Kesişim, Fark ve Tümleme
    • Küme İşlemleri ile Problem Çözümü
    • İki Kümenin Kartezyen Çarpımı

    3- Denklemler ve Eşitsizlikler

    • Sayı Kümeleri
    • Bölünebilme Kuralları
    • EBOB EKOK
    • Gerçek Hayatta Periyodik Olarak Tekrar Eden Durumlar

    2.DÖNEM

    1- Denklemler ve Eşitsizlikler

    • Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
    • Gerçek Sayılar Kümesinde Aralık Kavramı
    • Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenleri Denklemler ve Eşitsizlikler
    • Mutlak Değer İçeren Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenleri Denklemler ve Eşitsizlikler
    • Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
    • Üslü İfadeler ve Denklemler
    • Köklü İfadeler ve Denklemler
    • Oran ve Orantı
    • Denklemler ve Eşitsizlikler ile ilgili Problemler

    2- Üçgenler

    • Üçgende Açı
    • Üçgende Açı Kenar Bağıntısı
    • Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik
    • Üçgende İç ve Dış Açıortay
    • Üçgende Kenarortay
    • Üçgende Kenar Orta Dikmeleri
    • Dik Üçgen ve Trigonometri
    • Üçgenin Alanı

    – Veri

    • Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri
    • Verilerin Grafikle Gösterilmesi

     9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KONULARI

     1- Edebiyat nedir

     • Edebiyatın Bilimle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
     • Metinlerin Sınıflandırılması
     • Dil Bilgisi
     • Yazma Süreci
     • İletişim ve Ögeleri

     2-  Hikaye

     • Hikaye nedir
     • Hikaye Türleri
     • Hikayenin Tarihsel Gelişimi
     • Yazım Kuralları
     • Noktalama İşaretleri
     • İsim

     3- Şiir

     • Şiir nedir
     • Şiir Bilgisi
     • Şiir Yazma
     • Şiir Türleri
     • Sıfat

     4- Masal/Fabl

     • Masal Nedir?
     • Dinleme Türleri ve Etkili Dinlemenin Yolları
     • Edat / Bağlaç / Ünlem

     5- Roman

     • Roman nedir
     • Roman Türleri
     • Romanda Bakış Açıları
     • Romanın Yapı Unsurları
     • Zamir

     2.DÖNEM

     6- Tiyatro

     • Tiyatro nedir
     • Tiyatroda Yapı Unsurları
     • Tiyatro Terimleri
     • Geleneksel Türk Tiyatrosu
     • Zarf

     7- Biyografi / Otobiyografi Biyografi

     • Otobiyografi
     • Öz Geçmiş

     8 – Mektup / E-posta Mektup

     • Mektup Yazma
     • E-posta Nedir?
     • E-posta Yazma
     • Açık Oturum

     9- Günlük / Blog

     • Günlük Nedir?
     • Günlük Yazma
     • Blog Nedir?
     • Blog Yazma
     • İmla ve Noktalama

      9. SINIF FİZİK DERS KONULARI

      1- Fizik Bilimine Giriş

      • Fizik Bilimi
      • Fiziğin Tanımı ve Önemi
      • Fiziğin Alt Dalları
      • Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi
      • Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması
      • Fizik ve Bilim Araştırma Merkezleri

      2- Madde ve Özellikleri

      • Madde ve ÖzkütleKütle
      • Hacim
      • Dayanıklılık
      • Adezyon ve Kohezyon

      3- Hareket ve Kuvvet

      • HareketHareket Çeşitleri
      • Konum, Alınan Yol, Yer Değiştirme, Sürat ve Hız
      • Düzgün Doğrusal Hareket
      • Farklı Referans Noktalarına Göre Hareket
      • Kuvvet
      • Newton’ın Hareket Yasaları
      • Eylemsizlik Kanunu
      • Dinamiğin Temel Prensibi
      • Etki – Tepki Kanunu
      • Sürtünme Kuvveti

      2.DÖNEM

      4- Enerji

      • İş, Güç, Enerji
      • İş ve Enerji
      • Güç
      • Mekanik Enerji
      • Öteleme Kinetik Enerjisi
      • Potansiyel Enerji
      • Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri
      • Verim
      • Enerji Kaynakları

      5- Isı ve Sıcaklık

      • Isı ve Sıcaklık
      • Termometreler
      • Sıcaklık Ölçekleri
      • Öz Isı ve Isı Sığası
      • Hal Değişimi
      • Isıl Denge
      • Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı
      • Genleşme

      6. Ünite: Elektrostatik

      • Elektrik Yükleri
      • Elektrik Yükü
      • Elektrikle Yüklenme Çeşitli
      • Elektroskop
      • İletken ve Yalıtkan Maddelerde Yük Dağılımı
      • Topraklama
      • Coulomb Kuvveti
      • Elektrik Alan

       9.SINIF KİMYA DERS KONULARI

       1- Kimya Bilimi

       • Simyadan Kimyaya
       • Kimya Disiplinleri
       • Kimyacıların Çalışma Alanları
       • Kimyanın Sembolik Dili
       • Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği

       2- Atom ve Periyodik Sistem

       • Atom Modelleri
       • Atomun Yapısı
       • Periyodik Sistem

       3- Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

       • Kimyasal Türler
       • Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

       2.DÖNEM

       3- Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

       • Güçlü Etkileşimler
       • İyonik Bağların Oluşumu
       • Kovalent Bağların Oluşumu
       • Zayıf Etkileşimler
       • Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

       4- Maddenin Hâlleri

       • Maddenin Fiziksel Halleri
       • Katılar
       • Sıvılar
       • Gazlar
       • Plazma

       5- Doğa ve Kimya

       • Su ve Hayat
       • Çevre Kimyası

        

       9.SINIF BİYOLOJİ DERS KONULARI

       1- Yaşam ve Biyoloji

       • Canlıların Ortak Özellikleri
       • İnorganik Bileşikler
       • Organik Bileşek

       2- Hücre

       • Hücre
       • Hücrenin Yapısı
       • Hücrenin Kısımları
       • Bilimsel Yöntem

       3- Canlılar Dünyası

       • Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması
       • Sınıflandırmanın Amacı ve Faydaları
       • Sınıflandırmada Kullanılan Kategoriler
       • İkili Adlandırma Sistemi

       2.DÖNEM

       3- Canlılar Dünyası

       • Canlı Alemleri ve Özellikleri
       • Canlı Alemleri
       • Bakteriler
       • Arkeler
       • Protistler
       • Bitkiler
       • Mantarlar
       • Hayvanlar
       • Virüsler
       • Virüsler ve Sağlığımız

       9. SINIF TARİH DERS KONULARI

       1-  Tarih ve Zaman

       • Tarih Bilimi
       • Neden Tarih Öğreniyoruz?
       • Tarihe Nereden Bakılmalı?
       • Zaman ve İnsan

       2- İnsanlığın İlk Dönemleri

       • İnsanlığın İlk Dönemleri
       • Tarih Öncesinde Sözlü Kültür
       • Yazının İcadı ve Önemi
       • Kadim Dünyada Bilimler
       • İlk Çağ Medeniyetleri
       • İnsan ve Çevre
       • İlk Çağ’da Göçler
       • İlk Çağ’ın Tüccar Kavimleri
       • Devletler Doğuyor
       • İlk Çağ’da Hukuk

       3- Orta Çağ’da Dünya

       • Orta Çağ’da Devlet ve Toplum
       • Orta Çağ’da Ekonomi
       • Orta Çağ’da Askeri Organizasyonlar
       • Orta Çağ’da Hukuk

       2.DÖNEM

       4- İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası

       • Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı
       • İç Asya’da Kurulan Türk Devletleri
       • İlk Türk Devletlerine Güç ve Yönetim Yapısı
       • İç Asya’da Hayat
       • Türk Göçleri
       • Ordu – Millet: Türkler
       • Kavimler Göçü ve Avrupa Hun Devleti
       • Diğer Türk Toplulukları
       • Türkler ve Komşuları

       5- İslam Medeniyetinin Doğuşu

       • İslamiyet’in Doğuşu Sırasında Dünyanın Genel Durumu
       • Hz. Muhammed ve İslamiyet
       • Dört Halife Dönemi
       • Halifelik Saltanata Dönüşüyor
       • Abbasiler
       • Mısır’da Kurulan Türk Devletleri
       • İslam Medeniyetinde İlim ve Sanat Hayatı

       6- Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri

       • Türk İslam Tarihindeki Başlıca Siyasi Gelişmeler
       • Türklerin İslamiyet’i Kabulü
       • İlk Müslüman Türk Devletleri
       • Türk ve İslam Tarihinde Oğuz Türkleri
       • Büyük Selçuklu Devleti’nde Yönetim ve Toplum Yapısı
       • Büyük Selçuklu Kültür ve Medeniyeti

        

       9.SINIF COĞRAFYA DERS KONULARI

       1-  Doğal Sistemler

       • İnsan ve Doğa
       • Doğa ve İnsan Etkilişimi
       • Coğrafya Bilimi
       • Dünya’nın Şekli ve Hareketleri
       • Dünya’nın Şekli ve Sonuçları
       • Dünya’nın Hareketleri ve Sonuçları
       • Yer ve Zaman
       • Koordinat Sistemi
       • Zaman Kavramı
       • Konum
       • Türkiye’nin Coğrafi Konumu
       • Harita Okur Yazarlığı
       • Haritalarda Temel Kavramlar
       • Haritalarda Ölçek
       • Haritacılığın Gelişimi
       • Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi
       • Atmosfer ve İklim
       • Atmosfer ve Hava Olayları
       • Hava Durumu ve İklim
       • İklim Elemanları
       • Yeryüzünde İklim Tipleri
       • Türkiye’de İklim

       2.DÖNEM

       2- Beşeri Sistemler

       • Yerleşmeler
       • Yerleşmenin Yer Seçimi ve Gelişimi
       • Yerleşme Doku ve Tipleri
       • Türkiye’de Yerleşme

       3- Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler

       • Bölgeler
       • Bölge Türleri
       • Bölge Sınırlarının Değişilebilirliği
       • Ülkeler ve Bölgeler

       4- Çevre ve Toplum

       • Doğal Çevre ve İnsan
       • Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri
       • Doğal Ortamda İnsan Etkileri

        

       9.SINIF DİN KÜLTÜRÜ DERS KONULARI

       1-  Bilgi ve İnanç

       • İslam’da Bilginin Kaynakları
       • İslam İnancında İmanın Mahiyeti
       • İman Tasdik İlişkisi
       • İman İkrar İlişkisi
       • İman Bilgi İlişkisi
       • İman Amel İlişkisi
       • Kuran’dan Mesajları: İsrâ Suresi 36. Ayet ve Mülk Suresi 23. Ayet

       2- Din ve İslam

       • Dinin Tanımı ve Kaynağı
       • İnsanın Doğası ve Din
       • İman ve İslam İlişkisi
       • İslam İnanç Esaslarının Özellikleri
       • İslam’ın İnanç Esasları
       • İslam İnanç Esaslarının Özellikleri
       • Kuran’dan Mesajlar: Nisa Suresi 136. Ayet

       3-  İslam ve İbadet

       • İslam’da İbadet ve Kapsamı
       • İslam’da İbadetin Amacı ve Önemi
       • İslam’da İbadet Yükümlülüğü
       • 9. Sınıf Din Kültürü Konuları 2. Dönem
       • 9. sınıfa giden öğrencileri ikinci dönemde aşağıdaki din kültürü konularından sorumludur.
       • 3. Ünite: İslam ve İbadet
       • İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri
       • Niyet
       • İhlas
       • Kuran ve Sünnete Uygunluk
       • İslam’da İbadet Ahlak İlişkisi
       • Kuran’dan Mesajlar: Bakara Suresi 177. Ayet

        

       4- Gençlik ve Değerler

       • Değerler ve Değerlerin Kaynağı
       • Değerlerin Oluşumunda Dinin Etkisi
       • Değerlerin Oluşumunda Örf ve Âdetlerin Etkisi
       • Gençlerin Kişilik Gelişiminde Değerlerin Yeri ve Önemi
       • Temel Değerler
       • Adalet
       • Hikmet
       • İffet
       • Secaat
       • Kuran’dan Mesajlar: İsrâ Suresi 23-29. Ayetler

       5- Gönül Coğrafyamız

       • İslam Medeniyeti ve Özellikleri
       • İslam Medeniyetinin Farklı Coğrafyalardaki İzleri
       • Kuran’dan Mesajlar: Hucurât Suresi 13. Ayet
       PAYLAŞ

       BİR CEVAP BIRAK