Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadelede yeni kararlar

Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadelede yeni kararlar

67
0
PAYLAŞ

Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadelede yeni kararlar

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Vergi Usul Kanunu’nun fatura düzenlemesine ilişkin maddesine çeşitli hükümler eklendi.

FATURA DÖNEMİNİ BELİRLEMEK İÇİN BAKANLIK ÇALIŞIYOR

Bu kapsamda Bakanlık, belirli kriterleri dikkate alarak 7 günlük fatura düzenleme süresini kısaltmak veya faturayı malın teslimi veya hizmetin sunumu sırasında düzenlemekle yükümlü olacaktır.

BAZI İŞARET KULLANMAK ZORUNLU OLAN ÜRÜNLERİN TEDARİKÇİLERİNDEN GARANTİ ALINACAKTIR.

Ayrıca Bakanlık bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, pul, sembol gibi özel etiket ve işaretleri kullanmakla ve Petrol Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlara, Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu. Getirilen ürünleri imal eden veya ithal edenlerden, işe yeni başlayanlar için 10 milyon liraya kadar ve bir önceki hesap dönemi toplam brüt satışlarının 100 milyonu geçmemek üzere yüzde 1’ine kadar teminat almaya yetkilidirler. faaliyetleri devam edenlere lira.

Öte yandan Bakanlık; Bandrol, kaşe, barkod, hologram, kupür, pul, sembol gibi özel etiket ve işaretler düzenlenmeden önce, bu ürünler nedeniyle hesaplanan ÖTV ve KDV tutarı kadar Amme Alacaklarının Tahsil Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre doğacak vergilerin tahsilat güvenliğini sağlamak. “garanti ve değerlendirme” Maddede taşınır mallar hariç teminat alınmasına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye de yetkilidir.

ÖDEME KAYIT CİHAZINI YOK EDEN CEZA

Ayrıca ödeme kayıt cihazlarının mührünü kıranlar, yazılımlarını değiştirenler, satışların kaydedilmesini engelleyenler, cihazda kayıtlı bilgileri değiştiren veya silen, elektronik ortamda iletilmesi gereken verilerin iletilmesini engelleyen veya iletilmesine neden olanlar, Bakanlıkça yetkilendirilmeden gerçeğe aykırı olarak aktarılacak veriler üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. cezalandırılacak.

FATURA VERME SÜRELERİ

Tebliğ ile fatura kesim dönemlerinin detayları da belirlendi.

Lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlar tarafından akaryakıt ve LPG otogaz bayisi veya istasyonu dışında müşterinin talep ettiği bir yerde tanker veya özel taşıma araçları ile taşınan akaryakıt ve LPG tesliminde fatura, teslimat sırasında verilecektir.

Akaryakıt kaçakçılığına karşı mücadelede yeni kararlar #1

YENİ İŞLERE GARANTİ BAŞVURUSU

Ayrıca distribütör veya LPG otogaz bayilik lisansı bulunanlar da teminat uygulamasına dahil edilmiştir.

Teminat kapsamına giren ve dağıtıcı lisansı bulunan mükelleflerden sahip oldukları lisans sayısı ne olursa olsun 2021 yılı için 20 milyon liraya kadar kefalet vermeleri gerekecektir. Ruhsat sahibi olanlar için diğer distribütör lisansı dışında bu miktar 1 milyon TL olacaktır.

Faaliyetlerine devam eden mükellefler, sahip oldukları ruhsat sayısı ne olursa olsun, bir önceki hesap dönemine ilişkin ibraz ettikleri yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi ile beyan ettikleri yıllık brüt satışlarının yüzde 1’i oranında teminat vermekle yükümlü olacaktır. 2021 için 100 milyon TL.

Dağıtıcı veya LPG otogaz bayilik lisansı bulunan ve faaliyette bulunan mükellefler, 2021 hesap dönemi brüt satışlarını dikkate alarak 31 Mayıs 2022 tarihine kadar vermeleri gereken ilk teminatı vereceklerdir (özel hesap dönemine tabi olanlar için, dönem 2021’de kapanıyor).

İSTEK ÜZERİNE GARANTİSİ İADE EDİLEBİLİR

Tebliğ ile teminatın verilme zamanı ve yeri, alınacak teminat, alınan teminatın iadesine ilişkin detaylar da belirlendi.

Alınan teminat, vergi borcu olmaması kaydıyla mükellefin talebi üzerine, mükellefin faaliyetinin durdurulması halinde teminat verilen izinlerin yenilenmemesi, feshedilmemesi veya iptal edilmemesi halinde iade edilecektir.

Akaryakıt kaçakçılığına karşı mücadelede yeni kararlar #2

GARANTİ VERMEYENLERE ÖZEL YASAL CEZASI UYGULANACAKTIR

Teminat vermekle yükümlü olanlar, süresi içinde teminat vermeyen, yetersiz teminat veren veya önceki teminatlarını süresi içinde tamamlamayanlara özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır.

Anılan cezanın uygulanmasında ise 6698 Sayılı Kanunun 355 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci fıkrasında belirtilen miktarın 10 katı para cezası verilir.

Tebliğin faturaların düzenlenmesine ilişkin maddesi 1 Ocak 2022 tarihinde, diğer maddeleri ise bugün itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadelede yeni kararlar

Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadelede yeni kararlar

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Vergi Usul Kanunu’nun fatura düzenlemesine ilişkin maddesine çeşitli hükümler eklendi.

FATURA DÖNEMİNİ BELİRLEMEK İÇİN BAKANLIK ÇALIŞIYOR

Bu kapsamda Bakanlık, 7 günlük fatura düzenleme süresini belirli kriterleri göz önünde bulundurarak azaltmak veya faturayı malın teslimi veya hizmetin verildiği tarihte düzenlemekle yükümlü olacaktır.

BAZI İŞARET KULLANMAK ZORUNLU OLAN ÜRÜNLERİN TEDARİKÇİLERİNDEN GARANTİ ALINACAKTIR.

Ayrıca Bakanlık bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, pul, sembol gibi özel etiket ve işaretler kullanmakla ve Petrol Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında ruhsata tabi faaliyetlerde bulunanlara, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu. Getirilen ürünleri imal eden veya ithal edenlerden, işe yeni başlayanlar için 10 milyon liraya kadar ve bir önceki hesap dönemi toplam brüt satışlarının 100 milyonu geçmemek üzere yüzde 1’ine kadar teminat almaya yetkilidirler. faaliyetleri devam edenlere lira.

Öte yandan Bakanlık; Bandrol, kaşe, barkod, hologram, kupür, pul, sembol gibi özel etiket ve işaretler düzenlenmeden önce, bu ürünler nedeniyle hesaplanan ÖTV ve KDV tutarı toplamına kadar Amme Alacaklarının Tahsil Edilmesine Dair Kanun kapsamında, doğacak vergilerin tahsilat güvenliğini sağlamak. “garanti ve değerlendirme” Maddede taşınır mallar hariç teminat alınmasına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye de yetkili kılınmıştır.

ÖDEME KAYIT CİHAZINI YOK EDEN CEZA

Ayrıca, ödeme kayıt cihazlarının mührünü kıranlar, yazılımlarını değiştirenler, satışların kaydedilmesini engelleyenler, cihazda kayıtlı bilgileri değiştiren veya silenler, elektronik ortamda iletilmesi gereken verilerin iletilmesini engelleyen veya iletilmesine neden olanlar, Bakanlıkça yetkilendirilmeden gerçeğe aykırı olarak aktarılacak veriler üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. cezalandırılacak.

FATURA VERME SÜRELERİ

Tebliğ ile fatura kesim dönemlerinin detayları da belirlendi.

Lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlar tarafından akaryakıt ve LPG otogaz bayisi veya istasyonu dışında müşterinin talep ettiği bir yerde tanker veya özel taşıma araçları ile taşınan akaryakıt ve LPG tesliminde fatura, teslimat sırasında verilecektir.

Akaryakıt kaçakçılığına karşı mücadelede yeni kararlar #1

YENİ İŞLERE GARANTİ BAŞVURUSU

Ayrıca distribütör veya LPG otogaz bayilik lisansı bulunanlar da teminat uygulamasına dahil edilmiştir.

Teminat kapsamına giren ve dağıtıcı lisansı bulunan mükelleflerden sahip oldukları lisans sayısı ne olursa olsun 2021 yılı için 20 milyon liraya kadar kefalet vermeleri gerekecektir. Ruhsat sahibi olanlar için diğer distribütör lisansı dışında bu miktar 1 milyon TL olacaktır.

Faaliyetlerine devam eden mükellefler, sahip oldukları ruhsat sayısı ne olursa olsun, bir önceki hesap dönemine ilişkin ibraz ettikleri yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi ile beyan ettikleri yıllık brüt satışlarının yüzde 1’i oranında teminat vermekle yükümlü olacaktır. 2021 için 100 milyon TL.

Dağıtıcı veya LPG otogaz bayilik lisansı bulunan ve faaliyette bulunan mükellefler, 2021 hesap dönemine (özel hesap dönemine tabi olanlar için 2021 yılında kapanan dönem) brüt satışlarını dikkate alarak ilk teminatı 31 Mayıs 2022 tarihine kadar vereceklerdir. .

İSTEK ÜZERİNE GARANTİSİ İADE EDİLEBİLİR

Tebliğ ile teminatın verilme zamanı ve yeri, alınacak teminat, alınan teminatın iadesine ilişkin detaylar da belirlendi.

Alınan teminat, vergi borcu olmaması kaydıyla mükellefin talebi üzerine, mükellefin faaliyetinin durdurulması halinde teminat verilen izinlerin yenilenmemesi, feshedilmemesi veya iptal edilmemesi halinde iade edilecektir.

Akaryakıt kaçakçılığına karşı mücadelede yeni kararlar #2

GARANTİ VERMEYENLERE ÖZEL YASAL CEZASI UYGULANACAKTIR

Süresi içinde teminat vermeyen, yetersiz teminat veren veya daha önceki teminatlarını süresi içinde tamamlamayanlara özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır.

Anılan cezanın uygulanmasında ise 6698 Sayılı Kanunun 355 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci fıkrasında belirtilen miktarın 10 katı para cezası verilir.

Tebliğin faturaların düzenlenmesine ilişkin maddesi 1 Ocak 2022 tarihinde, diğer maddeleri ise bugün itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

PAYLAŞ

BİR CEVAP BIRAK