Gayrisafi yurt içi hasıla 2020 yılında yüzde 1,8 arttı

Gayrisafi yurt içi hasıla 2020 yılında yüzde 1,8 arttı

55
0
PAYLAŞ

Gayri safi yurtiçi hasıla 2020'de yüzde 1,8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan 2020 yılı yıllık gayri safi yurtiçi hasıla verilerine göre, bağımsız yıllık gayri safi yurtiçi hasıla 2020 yılında yüzde 1,8 arttı.

GEÇEN YIL BRÜT YURT İÇİ GELİRDE 5,4 TRİLYON LİRA OLDU

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYİH 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 16,9 artarak 5 trilyon 46 milyar 883 milyon liraya ulaştı.

YÜZDE 19,1 İLE İMALAT SEKTÖRÜNÜN EN YÜKSEK PAYI

2020 yılında gayri safi yurtiçi hasıla içinde en yüksek paya %19,1 ile imalat sanayi sahip olmuştur. İmalat sanayi yüzde 12,4 ile imalat, toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin onarımı ile nakliye ve depolama sektörü yüzde 7,9 ile. Yıllık gayri safi yurtiçi hasıladaki en düşük pay, hanehalklarının işveren olarak faaliyetleriydi.

Gayri safi yurtiçi hasıla 2020'de yüzde 1,8 arttı #1

KİŞİ BAŞI BRÜT YURT İÇİ HALA 60 BİN 525 LİRA

2020 yılında kişi başı GSYİH cari fiyatlarla 60 bin 525 lira, ABD doları bazında 8 bin 597 dolar oldu.

YÜZDE 23.4 FİNANS VE SİGORTA FAALİYETLERİYLE EN BÜYÜYEN SEKTÖR

2020 yılında en çok büyüyen sektörler yüzde 23,4 ile finans ve sigortacılık, yüzde 16,7 ile kültür, sanat, eğlence, eğlence ve spor, yüzde 14,4 ile bilgi ve iletişim oldu. Konaklama ve yemek hizmeti faaliyetleri yüzde 35,3; Hanehalkının işveren olarak faaliyetleri yüzde 28,4 ile en fazla küçülen sektörler, yüzde 10,5 ile idari ve destek hizmetleri faaliyetleri oldu.

KONUT EV NİHAİ TÜKETİM GİDERLERİ GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 3,2 ARTTI

Yerleşik hanehalkı nihai tüketim harcamaları, 2020 yılında bir önceki yılın zincirleme hacim endeksine göre yüzde 3,2 arttı. Cari değerlerle yerleşik hanehalkı tüketim harcamalarının GSYİH içindeki payı yüzde 56,4 oldu. Hanehalkı harcamalarında en yüksek payı sırasıyla yüzde 24,2 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 15,3 ile ulaşım ve yüzde 15,1 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar almaktadır.

Gayri safi yurtiçi hasıla 2020'de yüzde 1,8 arttı #2

DEVLET NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 2,2 ARTTI

2020 yılında devletin nihai tüketim harcamalarının GSYİH içindeki payı yüzde 15,2 iken, gayri safi sabit sermaye oluşumunun payı yüzde 27,4 oldu. Bir önceki yılın zincirleme hacim endeksine göre devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 2,2 oranında artarken, gayri safi sabit sermaye oluşumu yüzde 7,2 oranında arttı.

MAL VE HİZMET İTHALATI YÜZDE 7,6 ARTTI, İHRACAT YÜZDE 14,8 AZALDI

2020 yılında zincirleme hacim endeksi olarak mal ve hizmet ithalatı yüzde 7,6 artarken, ihracat yüzde 14,8 azaldı. Harcama yöntemine göre, cari GSYİH’nın ana bileşenleri arasında toplam mal ve hizmet ihracatının payı yüzde 28,7, ithalatın payı ise yüzde 32,5 oldu.

Gayri safi yurtiçi hasıla 2020'de yüzde 1,8 arttı #3

İŞÇİ ÖDEMELERİ YÜZDE 9,6 ARTTI

Gelir yöntemine göre gayri safi yurtiçi hasıla hesaplamalarına göre 2020 yılında işçilik ödemeleri bir önceki yıla göre yüzde 9,6 artarken, gayri safi faaliyet fazlası/karma gelir yüzde 19,5 arttı.

Gayri safi yurtiçi hasıla 2020'de yüzde 1,8 arttı #4

BRÜT KATMA DEĞER İŞÇİ ÖDEMELERİNİN PAYI YÜZDE 33,1

Mevcut brüt katma değer içinde işgücüne yapılan ödemelerin payı 2019 yılında yüzde 34,8 iken 2020 yılında bu oran yüzde 33,1 oldu. Net faaliyet fazlasının/karma gelirin payı 2019 yılında yüzde 47,4 iken, 2019 yılında yüzde 49,3 oldu. 2020.

Gayri safi yurtiçi hasıla 2020'de yüzde 1,8 arttı #5

Gayri safi yurtiçi hasıla 2020’de yüzde 1,8 arttı

Gayri safi yurtiçi hasıla 2020'de yüzde 1,8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan 2020 yılı yıllık gayri safi yurtiçi hasıla verilerine göre, bağımsız yıllık gayri safi yurtiçi hasıla 2020 yılında yüzde 1,8 arttı.

GEÇEN YIL BRÜT YURT İÇİ GELİRDE 5,4 TRİLYON LİRA OLDU

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 16,9 artarak 5 trilyon 46 milyar 883 milyon liraya ulaştı.

YÜZDE 19,1 İLE İMALAT SEKTÖRÜNÜN EN YÜKSEK PAYI

2020 yılında gayri safi yurtiçi hasıla içinde en yüksek paya %19,1 ile imalat sanayi sahip olmuştur. İmalat sanayi yüzde 12,4 ile imalat, toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin onarımı ile nakliye ve depolama sektörü yüzde 7,9 ile. Yıllık gayri safi yurtiçi hasıladaki en düşük pay, hanehalklarının işveren olarak faaliyetleriydi.

Gayri safi yurtiçi hasıla 2020'de yüzde 1,8 arttı #1

KİŞİ BAŞI BRÜT YURT İÇİ HALA 60 BİN 525 LİRA

2020 yılında kişi başı GSYİH cari fiyatlarla 60 bin 525 lira, ABD doları bazında 8 bin 597 dolar oldu.

YÜZDE 23.4 FİNANS VE SİGORTA FAALİYETLERİYLE EN BÜYÜYEN SEKTÖR

2020 yılında en çok büyüyen sektörler yüzde 23,4 ile finans ve sigortacılık, yüzde 16,7 ile kültür, sanat, eğlence, rekreasyon ve spor, yüzde 14,4 ile bilgi ve iletişim oldu. Konaklama ve yemek hizmeti faaliyetleri yüzde 35,3; Hanehalkının işveren olarak faaliyetleri yüzde 28,4 ile en fazla küçülen sektörler, yüzde 10,5 ile idari ve destek hizmetleri faaliyetleri oldu.

KONUT NİHAİ TÜKETİM GİDERLERİ GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 3,2 ARTTI

Yerleşik hanehalkı nihai tüketim harcamaları, 2020 yılında bir önceki yılın zincirleme hacim endeksine göre yüzde 3,2 arttı. Cari değerlerle yerleşik hanehalkı tüketim harcamalarının GSYİH içindeki payı yüzde 56,4 oldu. Hanehalkı harcamalarında en yüksek payı sırasıyla yüzde 24,2 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 15,3 ile ulaşım ve yüzde 15,1 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar almaktadır.

Gayri safi yurtiçi hasıla 2020'de yüzde 1,8 arttı #2

DEVLET NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 2,2 ARTTI

2020 yılında devletin nihai tüketim harcamalarının GSYİH içindeki payı yüzde 15,2 iken, gayri safi sabit sermaye oluşumunun payı yüzde 27,4 oldu. Bir önceki yılın zincirleme hacim endeksine göre devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 2,2 oranında artarken, gayri safi sabit sermaye oluşumu yüzde 7,2 oranında arttı.

MAL VE HİZMET İTHALATI YÜZDE 7,6 ARTTI, İHRACAT YÜZDE 14,8 AZALDI

2020 yılında zincirleme hacim endeksi olarak mal ve hizmet ithalatı yüzde 7,6 artarken, ihracat yüzde 14,8 azaldı. Harcama yöntemine göre, cari GSYİH’nın ana bileşenleri arasında toplam mal ve hizmet ihracatının payı yüzde 28,7, ithalatın payı ise yüzde 32,5 oldu.

Gayri safi yurtiçi hasıla 2020'de yüzde 1,8 arttı #3

İŞÇİ ÖDEMELERİ YÜZDE 9,6 ARTTI

Gelir yöntemine göre gayri safi yurtiçi hasıla hesaplamalarına göre 2020 yılında işçilik ödemeleri bir önceki yıla göre yüzde 9,6 artarken, gayri safi faaliyet fazlası/karma gelir yüzde 19,5 arttı.

Gayri safi yurtiçi hasıla 2020'de yüzde 1,8 arttı #4

BRÜT KATMA DEĞER İŞÇİ ÖDEMELERİNİN PAYI YÜZDE 33,1

Mevcut brüt katma değer içinde işgücüne yapılan ödemelerin payı 2019 yılında yüzde 34,8 iken 2020 yılında bu oran yüzde 33,1 oldu. Net faaliyet fazlasının/karma gelirin payı 2019 yılında yüzde 47,4 iken, 2019 yılında yüzde 49,3 oldu. 2020.

Gayri safi yurtiçi hasıla 2020'de yüzde 1,8 arttı #5

PAYLAŞ

BİR CEVAP BIRAK