İç borçlanma, ağırlıklı olarak Türk Lirası cinsinden yapılacak

İç borçlanma, ağırlıklı olarak Türk Lirası cinsinden yapılacak

91
0
PAYLAŞ

İç borçlanma ağırlıklı olarak Türk Lirası cinsinden yapılacaktır.

Stratejik kriterler çerçevesinde yürütülen politika kapsamında iç borçlanmanın ağırlıklı olarak TL cinsinden yapılması planlanırken, piyasa koşulları çerçevesinde yurt içi döviz ve altın borçlanmalarının kademeli olarak azaltılması planlanmaktadır.

2022-2024 Orta Vadeli Programa (OVP) göre program dönemi sonunda kamu kesimi genel dengesinin yüzde 2,5’e gerilemesi, program tanımlı kamu kesimi dengesinin ise 0,4 fazla vermesi beklenmektedir. aynı dönemde yüzde

DEVLET AÇIĞI PROGRAM SONUNDA YÜZDE 2,6 OLACAK

Önümüzdeki yıl sonunda yüzde 3,5 olarak tahmin edilen genel devlet açığının, program dönemi sonunda yüzde 2,6 olacağı tahmin edilmektedir.

2022 yılında bir önceki yıla göre 0,2 puan artarak yüzde 22,8’e çıkması beklenen toplam vergi yükünün, program döneminde yatay bir seyir izlemesi ve 2024 yılında yüzde 22,9 düzeyinde gerçekleşmesi beklenmektedir.

İç borçlanma ağırlıklı olarak Türk Lirası üzerinden yapılacak #1

BÜTÇE AÇIĞI 2022’DE YÜZDE 3,5, PROGRAM SONUNDA YÜZDE 2,9 OLACAK

Merkezi yönetim bütçe açığının GSYİH’ya oranı olarak 2022 yılında yüzde 3,5, program dönemi sonunda yüzde 2,9, faiz dışı dengenin 2022 yılında yüzde 0,5 olması ve fazlaya dönmesi beklenmektedir. program dönemi sonunda yüzde 0,3. .

2022 yılında GSYH’ye göre merkezi yönetim bütçe harcamalarının yüzde 22,2, faiz dışı harcamaların yüzde 19,2, merkezi yönetim bütçe gelirlerinin yüzde 18,7 ve vergi gelirlerinin yüzde 16 olacağı tahmin ediliyor.

2022 yılında GSYİH’nın yüzde 35,8’i olması beklenen AB tanımlı genel devlet borç stokunun program dönemi sonunda yüzde 34,7’ye düşürülmesi hedefleniyor.

İÇ BORÇLANMA TÜRK LİRASI İLE YAPILACAK

Programa göre, stratejik kriterler çerçevesinde yürütülen politika kapsamında iç borçlanma ağırlıklı olarak Türk Lirası cinsinden yapılacak. Piyasa koşulları çerçevesinde yurt içi döviz ve altın cinsinden borçlanmaların kademeli olarak azaltılması, borçlanma politikasının temel stratejik hedeflerinden biri olacaktır.

İç borçlanma ağırlıklı olarak Türk Lirası olacak #2

KAMU HİZMETLERİNDE “MAKSİMUM TASARRUF” İLKESİ

Kamu harcama politikasının, belirlenen politika öncelikleri ve kamu idarelerine tahsis edilen ödenek tavanları doğrultusunda çok yıllı bütçeleme yaklaşımı çerçevesinde yürütülmesi esas olacaktır.

Harcama incelemelerine devam edilecek, ilgili programların etkinliği artırılacak ve harcamalar kontrol altında tutulacaktır. Kamu hizmetleri, bütçe imkânları dahilinde kalarak, tahsis edilen kaynaklar üzerinde harcama yapılmadan, azami tasarruf anlayışıyla yürütülecektir.

Özel hesap başvurularının hizmetin niteliği gereği acil ve zorunlu olanlarla sınırlandırılması sağlanacak, bu kriterlere uymayan başvurular kademeli olarak kaldırılacak, döner sermayelerin kademeli olarak merkezi yönetim bütçesine ve bütçesine dahil edilmesi sağlanacaktır. hakkı genişletilecektir.

VERGİ TEŞVİK VE MUAFİYETLERİ YENİDEN OLACAK

Vergi teşvikleri, istisna ve muafiyetleri etkinlik ilkesi gözetilerek gözden geçirilecektir.

Dijital ekonominin sağlıklı ve tam olarak anlaşılması ve vergilendirilmesi için çalışmalar yapılmaya devam edilecektir.

Kamu gelirlerinin tahsilat performansı artırılacak, vergi denetiminde risk bazlı ve uzaktan denetim sistemleri uygulanacaktır.

KAYIT EKONOMİSİYLE MÜCADELE EDİLECEK

Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede kapsamlı bir program hayata geçirilecek.

KİT’ler, makroekonomik, sektörel ve sosyal politikaların yanı sıra içinde bulundukları piyasa koşullarını da dikkate alarak kamu maliyesine en az yük getirecek şekilde faaliyetlerini sürdüreceklerdir.

YARDIMDA KOPYALAMADAN KAÇINILACAK

Sosyal yardımlarda mükerrerliği önlemek ve kamu kaynaklarında verimliliği sağlamak amacıyla tüm sosyal yardım verileri Entegre Sosyal Yardım Bilgi Sistemine entegre edilecektir.

İLAÇ, TIBBİ CİHAZ VE TEDAVİ HARCAMA POLİTİKASI DEĞİŞECEK

Sağlık hizmetlerinin kalitesinden ödün vermeden gereksiz kullanımın önüne geçebilmek için ilaç, tıbbi cihaz ve tedavi harcamaları daha rasyonel hale getirilecektir. Sağlık çalışanlarının davranışlarını dikkate alan denetim modelleri geliştirilecek, risk analizi ve veri madenciliği alanlarında yazılım, donanım ve eğitim altyapısı güçlendirilecektir. Sağlık hizmetlerinin geri ödenmesinde Risk Paylaşım Modelini destekleyen proje çalışmaları başlatılacaktır.

KAMU FİLO YÖNETİM SİSTEMİ GENİŞLETİLECEK

Araç bazlı gider yönetimi modeli başta olmak üzere Kamu Filo Yönetim Sistemi uygulama modelleri kamu idarelerine yaygınlaştırılmaya devam edilecektir.

Mükellef hizmetlerinin iyileştirilmesi ve mükellef hizmetleri yönetiminin etkin, güncel ve hızlı bir şekilde tek elden yönetilebilmesi için yeni nesil iletişim kanalları kullanılarak mükelleflere sürekli hizmet sunumu sağlanacaktır.

İç borçlanma ağırlıklı olarak Türk Lirası cinsinden yapılacaktır.

İç borçlanma ağırlıklı olarak Türk Lirası cinsinden yapılacaktır.

Stratejik kriterler çerçevesinde yürütülen politika kapsamında iç borçlanmanın ağırlıklı olarak TL cinsinden yapılması planlanırken, piyasa koşulları çerçevesinde yurt içi döviz ve altın borçlanmalarının kademeli olarak azaltılması planlanmaktadır.

2022-2024 Orta Vadeli Programa (OVP) göre program dönemi sonunda kamu kesimi genel dengesinin yüzde 2,5’e gerilemesi, program tanımlı kamu kesimi dengesinin ise 0,4 fazla vermesi beklenmektedir. aynı dönemde yüzde

DEVLET AÇIĞI PROGRAM SONUNDA YÜZDE 2,6 OLACAK

Önümüzdeki yıl sonunda yüzde 3,5 olarak tahmin edilen genel devlet açığının, program dönemi sonunda yüzde 2,6 olacağı tahmin edilmektedir.

2022 yılında bir önceki yıla göre 0,2 puan artarak yüzde 22,8’e çıkması beklenen toplam vergi yükünün, program döneminde yatay bir seyir izlemesi ve 2024 yılında yüzde 22,9 düzeyinde gerçekleşmesi beklenmektedir.

İç borçlanma ağırlıklı olarak Türk Lirası üzerinden yapılacak #1

BÜTÇE AÇIĞI 2022’DE YÜZDE 3,5, PROGRAM SONUNDA YÜZDE 2,9 OLACAK

Merkezi yönetim bütçe açığının GSYİH’ya oranı olarak 2022 yılında yüzde 3,5, program dönemi sonunda yüzde 2,9, faiz dışı dengenin 2022 yılında yüzde 0,5 olması ve fazlaya dönmesi beklenmektedir. program dönemi sonunda yüzde 0,3. .

2022 yılında GSYH’ye göre merkezi yönetim bütçe harcamalarının yüzde 22,2, faiz dışı harcamaların yüzde 19,2, merkezi yönetim bütçe gelirlerinin yüzde 18,7 ve vergi gelirlerinin yüzde 16 olacağı tahmin ediliyor.

2022 yılında GSYİH’nın yüzde 35,8’i olması beklenen AB tanımlı genel devlet borç stokunun program dönemi sonunda yüzde 34,7’ye düşürülmesi hedefleniyor.

İÇ BORÇLANMA TÜRK LİRASI İLE YAPILACAK

Programa göre, stratejik kriterler çerçevesinde yürütülen politika kapsamında iç borçlanma ağırlıklı olarak Türk Lirası cinsinden yapılacak. Piyasa koşulları çerçevesinde yurt içi döviz ve altın cinsinden borçlanmaların kademeli olarak azaltılması, borçlanma politikasının temel stratejik hedeflerinden biri olacaktır.

İç borçlanma ağırlıklı olarak Türk Lirası olacak #2

KAMU HİZMETLERİNDE “MAKSİMUM TASARRUF” İLKESİ

Kamu harcama politikasının, belirlenen politika öncelikleri ve kamu idarelerine tahsis edilen ödenek tavanları doğrultusunda çok yıllı bütçeleme yaklaşımı çerçevesinde yürütülmesi esas olacaktır.

Harcama incelemelerine devam edilecek, ilgili programların etkinliği artırılacak ve harcamalar kontrol altında tutulacaktır. Kamu hizmetleri, bütçe imkânları dahilinde kalarak, tahsis edilen kaynaklar üzerinde harcama yapılmadan, azami tasarruf anlayışıyla yürütülecektir.

Özel hesap başvurularının hizmetin niteliği gereği acil ve zorunlu olanlarla sınırlandırılması sağlanacak, bu kriterlere uymayan başvurular kademeli olarak kaldırılacak, döner sermayelerin kademeli olarak merkezi yönetim bütçesine ve bütçesine dahil edilmesi sağlanacaktır. hakkı genişletilecektir.

VERGİ TEŞVİK VE MUAFİYETLERİ YENİDEN OLACAK

Vergi teşvikleri, istisna ve muafiyetleri etkinlik ilkesi gözetilerek gözden geçirilecektir.

Dijital ekonominin sağlıklı ve tam olarak anlaşılması ve vergilendirilmesi için çalışmalar yapılmaya devam edilecektir.

Kamu gelirlerinin tahsilat performansı artırılacak, vergi denetiminde risk bazlı ve uzaktan denetim sistemleri uygulanacaktır.

KAYIT EKONOMİSİYLE MÜCADELE EDİLECEK

Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede kapsamlı bir program hayata geçirilecek.

KİT’ler, makroekonomik, sektörel ve sosyal politikaların yanı sıra içinde bulundukları piyasa koşullarını da dikkate alarak kamu maliyesine en az yük getirecek şekilde faaliyetlerini sürdüreceklerdir.

YARDIMDA KOPYALAMALARDAN KAÇINILACAK

Sosyal yardımlarda mükerrerliği önlemek ve kamu kaynaklarında verimliliği sağlamak amacıyla tüm sosyal yardım verileri Entegre Sosyal Yardım Bilgi Sistemine entegre edilecektir.

İLAÇ, TIBBİ CİHAZ VE TEDAVİ HARCAMA POLİTİKASI DEĞİŞECEK

Sağlık hizmetlerinin kalitesinden ödün vermeden gereksiz kullanımın önüne geçebilmek için ilaç, tıbbi cihaz ve tedavi harcamaları daha rasyonel hale getirilecektir. Sağlık çalışanlarının davranışlarını dikkate alan denetim modelleri geliştirilecek, risk analizi ve veri madenciliği alanlarında yazılım, donanım ve eğitim altyapısı güçlendirilecektir. Sağlık hizmetlerinin geri ödenmesinde Risk Paylaşım Modelini destekleyen proje çalışmaları başlatılacaktır.

KAMU FİLO YÖNETİM SİSTEMİ GENİŞLETİLECEK

Araç bazlı gider yönetimi modeli başta olmak üzere Kamu Filo Yönetim Sistemi uygulama modelleri kamu idarelerine yaygınlaştırılmaya devam edilecektir.

Mükellef hizmetlerinin iyileştirilmesi ve mükellef hizmetleri yönetiminin etkin, güncel ve hızlı bir şekilde merkezi olarak yönetilmesi amacıyla yeni nesil iletişim kanalları kullanılarak mükelleflere sürekli hizmet sunumu sağlanacaktır.

PAYLAŞ

BİR CEVAP BIRAK