Konut kredilerinde haksız şartlar hükümsüz kabul edildi

Konut kredilerinde haksız şartlar hükümsüz kabul edildi

51
0
PAYLAŞ

Konut kredilerinde haksız şartlar geçersiz sayıldı.

Yargıtay, tüketiciyi mağdur eden kapıdan satış ve konut kredileri başta olmak üzere ağır sözleşme hükümlerine emsal teşkil etti. Artık kapıdan kapıya satış ve konut kredilerinde haksız şartlar geçersiz sayılacak.

Yargıtay; tüketici ile yaptığı sözleşmelerdeki haksız şartların tamamen geçersiz olduğuna karar verdi.

SATIN ALDIĞI EVİN İLK SAHİBİNİN BORCU İÇİN EVİNE İpotek GELMİŞTİR.

Uzun yıllar banka kredisiyle hayalindeki evi satın alan tüketici, borcunu ödeyip derin bir nefes almaya çalışınca şok oldu. Banka, satıcının borcundan dolayı evi ipotek ettirdi.

HUKUKİ EV SAHİBİNDEN MÜTEAHHİT

Mağdur tüketici, bankanın mülkiyet hakkı olan konut kredisinden tek taraflı cayma beyanından caymasının hukuken mümkün olmadığını belirterek Tüketici Mahkemesi’ne başvurdu. 284.000 liralık ipotek için borcunun olmadığını iddia ederek ipoteğin feshedilerek dava açılmasını talep etti.

Konut kredisi

SORUMLULUĞUN REDDEDİLMESİ İSTENDİ

Sanık, davanın sonlandırılmasını talep etti. Mahkeme, davacının davalıya 284 bin TL borcunun bulunmadığını tespit ederek davanın kabulüne karar vererek, davalı lehine taşınmaz üzerindeki ipoteğin kaldırılmasına karar verdi. Davalı temyiz başvurusunda bulunmuştur. Bölge Adliye Mahkemesi, sanığın temyiz başvurusunun geçersiz olduğuna ve mahkemenin kararının bozulduğuna hükmetti.

MUHABİR karara itiraz etti

Davacının karara itiraz etmesi üzerine Yargıtay 3. Hukuk Dairesi davaya müdahil olmuştur.

Bir önceki kararda; Davacının ipotekli gayrimenkulü faal olmayan bir kişiden satın aldığı, ipoteğin sebebinin ipotek kredisi olduğu ve ipotek borcunu gayrimenkulü teslim ettikten sonra ödediği kaydedildi. Davacının gerekli tüm harç ve masrafları ödedikten sonra davalıdan ipoteğin kaldırılmasını talep ettiği hatırlatıldı. Davalının önce talebini kabul ettiği ve tapu idaresinden kendisini ipotekten kurtarmasını istediği ancak bankanın kanuna uymaması nedeniyle ipotek kredisinin geri ödenmesi talebini bankanın kabul etmediği belirtildi. Satıcının bankaya borcunun bulunmaması nedeniyle ipoteğin kaldırılması.

Konut kredisi

KARAR, SÖZLEŞMELERİN ADALETSİZ ŞARTLARA SAHİP OLDUĞUNU BELİRTİR

Karar dedi ki: Sözleşmelerdeki haksız şartlar, dava tarihinden itibaren yürürlükte olan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 5. maddesinde düzenlenmiştir. Tüketici ile görüşülmeden sözleşmeye dahil edilen ve dürüstlük kurallarını ihlal eden, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde dengesizliğe neden olan sözleşme hükümleridir. Tüketici ile yapılan sözleşmelerdeki haksız şartlar tamamen geçersizdir. Sözleşme hükümleri, haksız koşullar dışında yürürlükte kalır. Bu durumda sözleşmeyi düzenleyen kişi, şartlar geçersiz sayılmadıkça diğer hükümlerle sözleşme yapmayacağını iddia edemez. Sözleşmenin koşulu önceden hazırlanmışsa ve standart sözleşmeye dahil olduğu için tüketicinin içeriğini etkilemiyorsa, sözleşme tüketici ile görüşülmemiş sayılır. Sözleşmeyi hazırlayan kişi, standart şartın bireysel olarak tartışıldığını iddia ederse, bunu ispat etmesi gerekir. aranan.

OYUNCU YARARI İÇİN GÖZDEN GEÇİRİLME KARARI

Belirli bir anlaşmazlıkta “Tapu tarafından düzenlenen ipotek belgesinin “Sözleşme Şartları” bölümünün 1. maddesi yukarıda açıklanan yasal düzenlemeler açısından haksızdır. Kararın davacı lehine iptaline oybirliği ile karar verildi.” sonuç ortaya çıktı.

Konut kredilerinde haksız şartlar geçersiz sayıldı.

Konut kredilerinde haksız şartlar geçersiz sayıldı.

Yargıtay, tüketiciyi mağdur eden kapıdan satış ve konut kredileri başta olmak üzere ağır sözleşme hükümlerine emsal teşkil etti. Artık kapıdan kapıya satış ve konut kredilerinde haksız şartlar geçersiz sayılacak.

Yargıtay; tüketici ile yaptığı sözleşmelerdeki haksız şartların tamamen geçersiz olduğuna karar verdi.

SATIN ALDIĞI EVİN İLK SAHİBİNİN BORCU İÇİN EVİNE İpotek GELMİŞTİR.

Uzun yıllar banka kredisiyle hayalindeki evi satın alan tüketici, borcunu ödeyip derin bir nefes almaya çalışınca şok oldu. Banka, satıcının borcundan dolayı evi ipotek ettirdi.

HUKUKİ EV SAHİBİNDEN MÜTEAHHİT

Mağdur tüketici, bankanın mülkiyet hakkı olan konut kredisinden tek taraflı cayma beyanından caymasının hukuken mümkün olmadığını belirterek Tüketici Mahkemesi’ne başvurdu. 284.000 liralık ipotek için borcunun olmadığını iddia ederek ipoteğin feshedilerek dava açılmasını talep etti.

Konut kredisi

MUTAVİDLER REDDEDİLMEK İSTİYOR

Sanık, davanın sonlandırılmasını talep etti. Mahkeme, davacının davalıya 284 bin TL borcunun bulunmadığını tespit ederek davanın kabulüne karar vererek, davalı lehine taşınmaz üzerindeki ipoteğin kaldırılmasına karar verdi. Davalı temyiz başvurusunda bulunmuştur. Bölge Adliye Mahkemesi, sanığın temyiz başvurusunun geçersiz olduğuna ve mahkemenin kararının bozulduğuna hükmetti.

MUHABİR karara itiraz etti

Davacının karara itiraz etmesi üzerine Yargıtay 3. Hukuk Dairesi davaya müdahil olmuştur.

Bir önceki kararda; Davacının ipotekli gayrimenkulü faal olmayan bir kişiden satın aldığı, ipoteğin sebebinin ipotek kredisi olduğu ve ipotek borcunu gayrimenkulü teslim ettikten sonra ödediği kaydedildi. Davacının gerekli tüm harç ve masrafları ödedikten sonra davalıdan ipoteğin kaldırılmasını talep ettiği hatırlatıldı. Davalının önce talebini kabul ettiği ve tapu idaresinden kendisini ipotekten kurtarmasını istediği ancak bankanın kanuna uymaması nedeniyle ipotek kredisinin geri ödenmesi talebini bankanın kabul etmediği belirtildi. Satıcının bankaya borcunun bulunmaması nedeniyle ipoteğin kaldırılması.

Konut kredisi

KARAR, SÖZLEŞMELERİN ADALETSİZ ŞARTLARA SAHİP OLDUĞUNU BELİRTİR

Karar dedi ki: Sözleşmelerdeki haksız şartlar, dava tarihinden itibaren yürürlükte olan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 5. maddesinde düzenlenmiştir. Tüketici ile görüşülmeden sözleşmeye dahil edilen ve dürüstlük kurallarını ihlal eden, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde dengesizliğe neden olan sözleşme hükümleridir. Tüketici ile yapılan sözleşmelerdeki haksız şartlar tamamen geçersizdir. Sözleşme hükümleri, haksız koşullar dışında yürürlükte kalır. Bu durumda sözleşmeyi düzenleyen kişi, şartlar geçersiz sayılmadıkça diğer hükümlerle sözleşme yapmayacağını iddia edemez. Sözleşme koşulu önceden hazırlanmışsa ve standart sözleşmeye dahil olduğu için tüketicinin içeriğini etkilemiyorsa, sözleşme koşullu tüketici ile görüşülmemiş sayılır. Sözleşmeyi hazırlayan kişi, standart şartın bireysel olarak tartışıldığını iddia ediyorsa, bunu ispat etmesi gerekir. aranan.

OYUNCU YARARI İÇİN GÖZDEN GEÇİRİLME KARARI

Belirli bir anlaşmazlıkta “Tapu tarafından düzenlenen ipotek belgesinin “Sözleşme Şartları” bölümünün 1. maddesi yukarıda açıklanan yasal düzenlemeler açısından haksızdır. Kararın davacı lehine iptaline oybirliği ile karar verildi.” sonuç ortaya çıktı.

PAYLAŞ

BİR CEVAP BIRAK