Mehmet Muş: 2050 yılında yüzde 90 emisyon azaltımı hedefleniyor

Mehmet Muş: 2050 yılında yüzde 90 emisyon azaltımı hedefleniyor

78
0
PAYLAŞ

Mehmet Muş: 2050'de emisyonların yüzde 90 azaltılması hedefleniyor

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 7. Uluslararası İzmir İş Günleri’nde “Ticaret ve Lojistik Ekseninde Döngüsel Ekonomi ve Yeşil Uzlaşma” başlığı altında online açılış programına katıldı.

İklim değişikliğinin yaygınlaştığına, şiddetlendiğine ve hızlandığına işaret eden Muş, yangın, kasırga, sel ve kuraklık gibi afetlerin özellikle son yıllarda arttığını ve insanoğlunu daha da tehdit edici hale geldiğini vurguladı.

“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DÜNYAYA KATILDI”

Koronavirüs ve iklim değişikliği ile mücadelenin dünyada sürdürülebilirliği ön plana çıkardığını belirten Muş, “Bu noktada tüm dünya ekonomilerinde sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm ve döngüsel ekonomi kavramları ön plana çıkıyor ve Yeşil Uzlaşma Stratejisi AB tarafından duyurulan öncü ve kapsamlı bir belge olarak değerlendiriliyor.Bu nedenle bu yılki temamızı Ticaret ve Lojistik Ekseninde Döngüsel Ekonomi ve Yeşil Uzlaşma olarak belirledik.” değerlendirmesini yaptı.

AB’nin, 11 Aralık 2019’da açıklanan Avrupa Yeşil Mutabakatı ile 2050 yılında ilk iklim nötr kıta olma hedefini belirlediğinin altını çizen Muş, şunları kaydetti: “Bu hedefe ulaşmak için AB yeni bir büyüme stratejisi benimsiyor ve iklim değişikliği ekseninde sanayiden finansa, enerjiden ulaşıma kadar birçok alanda politikalarını yeniden şekillendiriyor. Tek Pazar’ın kurulmasından bu yana AB’nin en büyük değişikliği.” dedi.

“YEŞİL DÖNÜŞÜM HEDEFLERİ ULUSLARARASI TOPLUMDA DOMİNO ETKİSİ YARATTI”

AB’nin, başta sınırda karbon düzenlemesi olmak üzere tüm politika alanlarında yeşil, kaynakları verimli, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir ekonomiye geçiş için kararlı ve köklü değişiklikler yaptığına işaret eden Muş, yeşil dönüşüm hedeflerinin Türkiye’de domino etkisi yarattığını söyledi. uluslararası toplumun gözünde ve küresel ticaretin küresel ticaretin tüm yönleri üzerinde etkisi olduğunu. Lider aktörlerini benzer strateji ve hedefleri açıklamaya teşvik ettiğini belirtti.

YEŞİL UZLAŞMA KAPSAMINDA TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK

Muş, iklim değişikliğiyle mücadele politikalarının odak noktalarında ulaşımın öncelikli alanlar arasında yer aldığına dikkati çekerek, hem uluslararası ticaretin yüksek hacmi hem de artan küresel sera gazı emisyonları içinde ulaştırma sektörü emisyonlarının payının giderek arttığını söyledi. tüm dünyada hareketlilik.

“TAŞIMA SEKTÖRÜNDE 2050 YILINDA YÜZDE 90 EMİSYON AZALTIM HEDEFİ”

Avrupa Yeşil Anlaşması’nın Avrupa sera gazı emisyonlarının dörtte birini oluşturan ulaşım sektöründe 2050 yılına kadar emisyonları yüzde 90 oranında azaltmayı hedeflediğinin altını çizen Muş, bu hedef doğrultusunda karayolu taşımacılığının daha sürdürülebilir ve çevre dostu modlara kaydırıldığını vurguladı. demiryolları ve su yolları gibi ulaşımın gündeminde.

ULAŞIM VE LOJİSTİK SEKTÖRLERİNİN YAPISAL VE TAM BİR DÖNÜŞÜM İHTİYACI OLACAK

Muş, gelecekte ulaştırma ve lojistik sektörlerinin küresel koşullara uygun yapısal ve köklü bir dönüşüme ihtiyaç duyacağını kaydetti. “En önemli ihracat pazarımız olan AB’ye fiziki yakınlığımızın yanı sıra ulaştırma ve lojistik sektörümüzün dinamizmini de düşündüğümüzde, tüm bu gelişmelerin sadece ülkemiz için bir tehdit oluşturmadığı, aynı zamanda önemli coğrafyalar içerdiği aşikardır. düşük karbonlu bir ekonomiye geçiş için fırsatlar.” deyimini kullandı.

Mehmet Muş: 2050 yılına kadar yüzde 90 emisyon azaltımı hedefleniyor #1

“DÖNGÜSEL EKONOMİ KONSEPTİ Ortaya Çıktı”

Muş, Avrupa Yeşil Mutabakatı ekseninde döngüsel ekonomi kavramının yeşil dönüşümün temel dayanaklarından biri olarak ortaya çıktığını belirtti. “Bugün ürünlerin üretim, kullanım ve elden çıkarma süreçlerini kapsayan doğrusal ekonomi modeline dayalı üretim-tüketim yapısının yerini giderek döngüsel ekonomi modeline bıraktığını görüyoruz. Böylece dünyada sürdürülebilirlik ve inovasyon Atıkların geri dönüştürülerek yeniden değerlendirildiği, kaynak verimliliğinin sağlandığı ve hammadde maliyetlerinin düşürüldüğü tabanlı sistemler kullanılıyor.Sistem kuruluyor.Bu yaklaşımla bir yandan geri dönüşüm ile ürünün değeri korunuyor. malzeme ve kaynaklar kullanımlarından sonra ürün döngüsüne girerken, atık miktarı da minimumda tutulmaktadır.” dedi.

“AVRUPA YEŞİL UZLAŞMA ADIMLARI ÜZERİNDE BAKAN YARDIMCISI DÜZEYİNDE ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURDUK”

Yeşil dönüşümün küresel gündemin merkezinde olduğu böyle bir ortamda AB başta olmak üzere dünyadaki trendleri okuduklarına ve uyum sağlamak için gecikmeden çalışmalara başladıklarına işaret eden Muş, şunları kaydetti:

“Avrupa Yeşil Anlaşması’nın açıklanmasının hemen ardından ülkemizde atılabilecek adımların belirlenmesi amacıyla Bakanlığımız koordinasyonunda ilgili tüm kurumların katılımıyla bakan yardımcıları düzeyinde bir çalışma grubu oluşturduk, AB’nin atacağı adımların uluslararası ticarette ve AB’ye ihracatımızda oyunun kurallarını değiştireceğini öngörerek çalışma grubumuz şu anda hem üst düzeyde hem de teknik düzeyde özel sektörle istişare halinde çalışmaktadır. Bu kapsamda çalışma grubumuzun ilk çıktısı olarak Yeşil Uzlaşma Eylem Planına ilişkin 2021/15 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 16 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Avrupa Yeşil Anlaşması kapsamındaki gelişmelerin takibi ve eylem planımızın çok daha etkin ve sistemli bir şekilde uygulanmasına yönelik çalışmalarımızı yürüteceğiz.”

Mehmet Muş: 2050’de emisyonların yüzde 90 azaltılması hedefleniyor

Mehmet Muş: 2050'de emisyonların yüzde 90 azaltılması hedefleniyor

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 7. Uluslararası İzmir İş Günleri’nde “Ticaret ve Lojistik Ekseninde Döngüsel Ekonomi ve Yeşil Uzlaşma” başlığı altında online açılış programına katıldı.

İklim değişikliğinin yaygınlaştığına, şiddetlendiğine ve hızlandığına işaret eden Muş, özellikle son yıllarda yangın, kasırga, sel ve kuraklık gibi afetlerin arttığını ve insanoğlunu daha da tehdit edici hale geldiğini vurguladı.

“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DÜNYAYA KATILDI”

Koronavirüs ve iklim değişikliği ile mücadelenin dünyada sürdürülebilirliği ön plana çıkardığını belirten Muş, “Bu noktada tüm dünya ekonomilerinde sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm ve döngüsel ekonomi kavramları ön plana çıkıyor ve Yeşil Uzlaşma Stratejisi AB tarafından duyurulan öncü ve kapsamlı bir belge olarak değerlendiriliyor.Bu nedenle bu yılki temamızı Ticaret ve Lojistik Ekseninde Döngüsel Ekonomi ve Yeşil Uzlaşma olarak belirledik.” değerlendirmesini yaptı.

AB’nin, 11 Aralık 2019’da açıklanan Avrupa Yeşil Mutabakatı ile 2050 yılında ilk iklim nötr kıta olma hedefini belirlediğinin altını çizen Muş, şunları kaydetti: “Bu hedefe ulaşmak için AB yeni bir büyüme stratejisi benimsiyor ve iklim değişikliği ekseninde sanayiden finansa, enerjiden ulaşıma kadar birçok alanda politikalarını yeniden şekillendiriyor. Tek Pazar’ın kurulmasından bu yana AB’deki en büyük değişiklik. dedi.

“YEŞİL DÖNÜŞÜM HEDEFLERİ ULUSLARARASI TOPLUMDA DOMİNO ETKİSİ YARATTI”

AB’nin başta sınır karbon düzenlemesi olmak üzere tüm politika alanlarında yeşil, kaynakları verimli kullanan, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir ekonomiye geçiş için kararlı ve köklü değişiklikler yaptığına işaret eden Muş, yeşil dönüşüm hedeflerinin uluslararası arenada domino etkisi yarattığını söyledi. toplum ve küresel ticaret Öncü aktörlerini benzer strateji ve hedefleri açıklamaya teşvik ettiğini belirtti.

YEŞİL UZLAŞMA KAPSAMINDA TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK

Muş, iklim değişikliği ile mücadele politikalarının odak noktalarında ulaşımın öncelikli alanlar arasında yer aldığına işaret ederek, hem uluslararası ticaretin yüksek hacmi hem de artan küresel sera gazı emisyonları içinde ulaştırma sektöründen kaynaklanan emisyonların payının giderek arttığını söyledi. tüm dünyada hareketlilik.

“TAŞIMA SEKTÖRÜNDE 2050 YILINDA YÜZDE 90 EMİSYON AZALTIM HEDEFİ”

Avrupa Yeşil Anlaşması’nın Avrupa sera gazı emisyonlarının dörtte birini oluşturan ulaşım sektöründe 2050 yılına kadar emisyonları yüzde 90 oranında azaltmayı hedeflediğinin altını çizen Muş, bu hedef doğrultusunda karayolu taşımacılığının daha sürdürülebilir ve çevre dostu modlara kaydırıldığını vurguladı. demiryolları ve su yolları gibi ulaşımın gündeminde.

ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE YAPISAL VE DEVRİMCİ BİR DÖNÜŞÜM İHTİYACI OLACAK

Muş, gelecekte ulaşım ve lojistik sektörlerinin küresel koşullara uygun yapısal ve köklü bir dönüşüme ihtiyaç duyacağını kaydetti. “En önemli ihracat pazarımız olan AB’ye fiziki yakınlığımızın yanı sıra ulaştırma ve lojistik sektörümüzün dinamizmini de düşündüğümüzde, tüm bu gelişmelerin sadece ülkemiz için bir tehdit oluşturmadığı, aynı zamanda önemli coğrafyalar içerdiği aşikardır. düşük karbonlu bir ekonomiye geçiş için fırsatlar.” deyimini kullandı.

Mehmet Muş: 2050 yılına kadar yüzde 90 emisyon azaltımı hedefleniyor #1

“DÖNGÜSEL EKONOMİ KONSEPTİ Ortaya Çıktı”

Muş, Avrupa Yeşil Mutabakatı ekseninde döngüsel ekonomi kavramının yeşil dönüşümün temel dayanaklarından biri olarak ortaya çıktığını belirtti. “Bugün ürünlerin üretim, kullanım ve elden çıkarma süreçlerini kapsayan doğrusal ekonomi modeline dayalı üretim-tüketim yapısının yerini giderek döngüsel ekonomi modeline bıraktığını görüyoruz. Böylece dünyada sürdürülebilirlik ve inovasyon Atıkların geri dönüştürülerek yeniden değerlendirildiği, kaynak verimliliğinin sağlandığı ve hammadde maliyetlerinin düşürüldüğü tabanlı sistemler kullanılıyor.Sistem kuruluyor.Bu yaklaşımla bir yandan geri dönüşüm ile ürünün değeri korunuyor. malzeme ve kaynaklar kullanıldıktan sonra ürün döngüsüne girerken, atık miktarı da minimumda tutulmaktadır.” dedi.

“AVRUPA YEŞİL UZLAŞMA ADIMLARI ÜZERİNDE BAKAN YARDIMCISI DÜZEYİNDE ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURDUK”

Yeşil dönüşümün küresel gündemin merkezinde olduğu böyle bir ortamda AB başta olmak üzere dünyadaki trendleri okuduklarına ve uyum sağlamak için gecikmeden çalışmalara başladıklarına işaret eden Muş, şunları kaydetti:

“Avrupa Yeşil Anlaşması’nın açıklanmasının hemen ardından ülkemizde atılabilecek adımları belirlemek amacıyla Bakanlığımız koordinasyonunda ilgili tüm kurumların katılımıyla bakan yardımcıları düzeyinde bir çalışma grubu oluşturduk, AB’nin atacağı adımların uluslararası ticarette ve AB’ye ihracatımızda oyunun kurallarını değiştireceğini öngörerek, çalışma grubumuz şu anda hem üst düzeyde hem de teknik düzeyde özel sektör ile istişare halinde çalışmaktadır. Bu kapsamda çalışma grubumuzun ilk çıktısı olarak Yeşil Uzlaşma Eylem Planına ilişkin 2021/15 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 16 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Avrupa Yeşil Anlaşması kapsamındaki gelişmelerin takibi ve eylem planımızın çok daha etkin ve sistemli bir şekilde uygulanmasına yönelik çalışmalarımızı yürütmekteyiz.”

PAYLAŞ

BİR CEVAP BIRAK