SGK tebligatları elektronik ortama taşınıyor

SGK tebligatları elektronik ortama taşınıyor

67
0
PAYLAŞ

SGK bildirimleri elektronik ortama aktarılıyor

Verilere kolay erişimin yanı sıra interneti basitleştirir ve kaydeder. Sosyal Koruma Kurumu’na (SCO) ve Örgüt altında çalışan tüm kişilere hizmet edecektir.

“Sosyal Koruma Kurumu (SGK) Elektronik Tebligat Kuralları” Resmi Gazete’de yayınlandı.

Düzenleme, teslimat, bilgi ve belgeleme, bilgi güvenliği, kişisel verilerin korunması, entegrasyon ve işbirliği, hizmet kalitesi, ulusal ve uluslararası standartları dikkate alacaktır.

DUYURULAR ELEKTRONİK OLACAK

SGK tarafından mevzuat gereği bildirilmesi gereken tüm belgeler, muhatap ile ilgili düzende belirlenen hükümler çerçevesinde elektronik ortamda sunulacaktır. Ancak, mücbir sebeplerle elektronik tebligat yapılamıyorsa, elektronik ortamda tebligat yapılması gerekenlere başka şekillerde de tebligat yapılabilir.

SGK bildirimleri 1 numaralı elektronik ortama aktarılır

ÇALIŞANLAR İÇİN MEVCUT

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 88. maddesine göre işverenlerin elektronik tebligat adresi almaları ve elektronik sistemi yönetmelikte belirtilen süreler içinde kullanmaları gerekmektedir.

Diğer adreslerin sahipleri isteğe bağlı olarak elektronik tebligat talep edebilir.

Elektronik tebligat almak isteyenler bu sistemi kullanmak zorunda kalacak ve ötesine geçemeyeceklerdir.

İşverenler üç ay içinde başvurabilecek

E-tebligat adresi alması gereken işverenlerin, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde SGK tarafından oluşturulan bir sistem üzerinden başvuru yapmaları gerekecektir.

SGK bildirimleri 2 numaralı elektronik ortama aktarılır

SİGORTA İŞÇİLERİ SİSTEMDEN BAŞVURACAK

Kuralın yürürlük tarihinden sonra sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler, sigortalı çalıştırmaya başladıkları ay/dönem tarihinden itibaren üç ay içinde Kurum tarafından oluşturulan sistem üzerinden başvuru yapmak zorundadır.

E-tebligat adresi almak zorunda olmayan ancak e-tebligat talebinde bulunan muhataplar da Kurum tarafından oluşturulan sistem üzerinden başvuruda bulunacaklardır.

BELGE ELEKTRONİK ADRESE ULAŞTIKTAN SONRA 5 GÜN İADE EDİLECEKTİR.

Elektronik imzalı belge, alıcıya elektronik ortamda ulaştığı tarihi takip eden beşinci günün sonunda teslim edilmiş sayılır.

SGK bildirimleri elektronik ortama aktarılır #3

Arşivde saklanacak

Olay kayıtları, işlem zamanı bilgisi eklenerek arşivde bulunabilecektir. Ancak e-Bildiri girişleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre belge imha edildikten sonra da silinebilir.

Talep edilmesi halinde elektronik tebligat notları muhatabına veya yetkili makamlara iletilecektir.

Bildiri notları aksi ispatlanmadıkça kesin delil olarak kabul edilecektir.

Tüzel kişilerde ticaret sicilinin silindiği tarihte ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinin SGC tarafından tespiti halinde, ölüm/karar tarihinden itibaren e-tebligat adresi kapatılır.

Mirasçıların sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine başvurmaları halinde, ölenin/merhumun e-tebligat adresinin kullanımı da durdurulur.

KAYITLAR EN AZ 10 YIL SAKLANACAK

SGK ve adres sahipleri tarafından yapılan operasyonel zaman veri kayıtları, elektronik tebligat sistemi iş süreçlerinin sürekliliğini veya bilgi güvenliğini tehdit eden öngörülemeyen durumlara ilişkin operasyonel zaman veri kayıtları ve elektronik tebligat sistemine adres erişiminin güvenliğinin 10 yıl, olay kayıtları 30 yıl süreyle elde edilmiştir. organizasyon, gizlilik ve bütünlük korunacaktır.

SGK bildirimleri elektronik ortama aktarılır #4

1 Ekim’de BAŞVURU

SGK tarafından gerçekleştirilecek elektronik tebligat işlemlerinin usul ve esaslarını belirleyen yönetmelik 1 Ekim 2021’de yürürlüğe girecek.

SGK bildirimleri elektronik ortama aktarılıyor

SGK bildirimleri elektronik ortama aktarılıyor

Verilere kolay erişimin yanı sıra interneti basitleştirir ve kaydeder. Sosyal Koruma Kurumu (SGK) ve Kurum bünyesinde çalışan tüm kişilere hizmet verecektir.

“Sosyal Koruma Kurumu (SGK) Elektronik Tebligat Kuralları” Resmi Gazete’de yayınlandı.

Düzenleme, teslimat, bilgi ve belgeleme, bilgi güvenliği, kişisel verilerin korunması, entegrasyon ve işbirliği, hizmet kalitesi, ulusal ve uluslararası standartları dikkate alacaktır.

DUYURULAR ELEKTRONİK OLACAK

Mevzuat gereği SGK tarafından bildirilmesi gereken tüm belgeler, muhatap ile ilgili düzende belirlenen hükümler çerçevesinde elektronik ortamda sunulacaktır. Ancak, mücbir sebeple elektronik tebligat yapılamıyorsa, elektronik ortamda tebligat yapılması gereken kişilere başka şekillerde de tebligat yapılabilir.

SGK bildirimleri 1 numaralı elektronik ortama aktarılır

ÇALIŞANLAR İÇİN MEVCUT

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 88. maddesine göre işverenlerin elektronik tebligat adresi almaları ve elektronik sistemi yönetmelikte belirtilen süreler içinde kullanmaları gerekmektedir.

Diğer adreslerin sahipleri isteğe bağlı olarak elektronik tebligat talep edebilir.

Elektronik tebligat almak isteyenler bu sistemi kullanmak zorunda kalacak ve ötesine geçemeyeceklerdir.

İşverenler üç ay içinde başvurabilecek

E-tebligat adresi alması gereken işverenlerin, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde SGK tarafından oluşturulan bir sistem üzerinden başvuru yapmaları gerekecektir.

SGK bildirimleri 2 numaralı elektronik ortama aktarılır

SİGORTA İŞÇİLERİ SİSTEMDEN BAŞVURACAK

Kuralın yürürlük tarihinden sonra sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler, sigortalı çalıştırmaya başladıkları ay/dönem tarihinden itibaren üç ay içinde Kurum tarafından oluşturulan sistem üzerinden başvuru yapmak zorundadır.

E-tebligat adresi almak zorunda olmayan ancak e-tebligat talebinde bulunan muhataplar da Kurum tarafından oluşturulan sistem üzerinden başvuruda bulunacaklardır.

BELGE E-POSTA ADRESİNE ULAŞTIKTAN SONRA 5 GÜN İADE EDİLECEKTİR.

Elektronik imzalı bir belge, alıcının elektronik ortamda adrese ulaştığı tarihi takip eden beşinci günün sonunda teslim edilmiş sayılır.

SGK bildirimleri elektronik ortama aktarılır #3

Arşivde saklanacak

Olay kayıtları, işlem zamanı bilgisi eklenerek arşivde bulunabilecektir. Ancak e-Bildiri girişleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre belge imha edildikten sonra da silinebilir.

Talep edilmesi halinde elektronik tebligata ilişkin notlar muhataba veya yetkili makamlara iletilecektir.

Bildiri notları aksi ispatlanmadıkça kesin delil olarak kabul edilecektir.

Tüzel kişilerde ticaret sicilinin silindiği tarihte ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinin SGC tarafından tespiti halinde, ölüm/karar tarihinden itibaren e-tebligat adresi kapatılır.

Mirasçıların il sosyal güvenlik müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine başvurmaları halinde de ölen kişinin e-posta adresinin kullanımı durdurulur.

KAYITLAR EN AZ 10 YIL SAKLANACAK

SGK ve adres sahipleri tarafından yapılan operasyonel zaman veri kayıtları, elektronik tebligat sistemi iş süreçlerinin sürdürülebilirliğini veya bilgi güvenliğini tehdit eden öngörülemeyen durumların operasyonel zaman veri kayıtları ve elektronik tebligat sistemine adres erişiminin güvenliğinin 10 yıl süreyle, olay kayıtları 30 yıl süreyle elde edilmiştir. organizasyon, gizlilik ve bütünlük korunacaktır.

SGK bildirimleri elektronik ortama aktarılır #4

1 Ekim’de BAŞVURU

SGK tarafından gerçekleştirilecek elektronik tebligat işlemlerinin usul ve esaslarını belirleyen yönetmelik 1 Ekim 2021’de yürürlüğe girecek.

PAYLAŞ

BİR CEVAP BIRAK