Türkiye’nin kamu yatırımlarının haritası çizildi

Türkiye’nin kamu yatırımlarının haritası çizildi

80
0
PAYLAŞ

Türkiye'nin kamu yatırımları haritası çizildi

2022-2024 dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi’ne göre, kamu yatırımlarında büyümeye katkı sağlayacak, özel sektör yatırımlarını destekleyecek, üretimi, istihdamı ve ülke refahını artıracak projeler ile makroekonomik hedefleri destekleyecek projelere öncelik verilecektir.

DOĞALGAZ REZERVLERİ ALT YAPI PROJELERİNE ÖNCELİK

Yeterli düzeyde doğal gaz arz stoklarının oluşturulmasını sağlayacak projelere ve denizlerde keşfedilen doğal gaz rezervlerinin ülke ekonomisine kazandırılmasına yönelik altyapı projelerine öncelik verilecektir.

SAVUNMA SANAYİ PROJELERİNDE ÖNCELİK

Madencilik sektöründe enerji sektörüne ve imalat sanayine girdi sağlayan üretime yönelik projeler ile kömür, petrol, doğalgaz ve jeotermal kaynakların aranması ve üretimine yönelik projeler ile maden ocaklarına öncelik verilecektir. rezervlerin tükendiği ve arz güvenliğinin sağlanması açısından önem arz etmektedir.

Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Küçük Sanayi Sitesi (KKS) ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde sanayi altyapısına yönelik projeler, sektörel ve tematik projeler öncelikli olarak yatırım programında yer alacaktır.

Enerji sektöründe, başta nükleer ve yenilenebilir enerji olmak üzere yerli ve özgün enerji teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik arz-talep analizine dayalı yatırımlara ve yenilenebilir kaynakları sisteme entegre edecek iletim altyapısı projelerine öncelik verilecektir.

Türkiye'nin kamu yatırımları haritası çizildi #1

LOJİSTİK MERKEZLERİNİN STANDARTLARI YÜKSELTİLECEK

Lojistik merkez ve üslerin inşasında öncelik Demiryolu yatırımlarında Konya-Karaman-Niğde-Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Ankara-Sivas, Ankara-Afyonkarahisar-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Halkalı-Kapıkule projeleri ile ikinci hat inşaatları, sinyalizasyon ve elektrifikasyon işleri ile önemli Yük merkezlerine bağlantı hattının yapılması ile raylı sistem araçlarının yerli üretimine öncelik verilecektir.

Denizyolu yatırımlarında Filyos Limanı, Doğu Akdeniz Ana Konteyner Limanı ve Çandarlı Limanı’nın tamamlanmasına öncelik verilecektir.

Lojistik yatırımlarında Çukurova, Batı Karadeniz ve Marmara bölgeleri başta olmak üzere mevcut ve devam eden lojistik merkezlerin standartları yükseltilecektir. Türkiye Lojistik Master Planı sonuçları dikkate alınarak lojistik merkez ve üslerin inşasına öncelik verilecektir.

Türkiye'nin kamu yatırımları haritası çizildi #2

TURİZM ÇEŞİTLİLİK POLİTİKASI PROJELERİNE KATKI

Turizm sektöründe, turizm çeşitlendirme politikası ve sürdürülebilir turizm ilkeleri doğrultusunda destinasyon yönetimi yaklaşımıyla geliştirilen projelere öncelik verilecektir.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki güvenlik teşkilatlarının projelerine yeni konut inşaat tekliflerinde öncelik verilecektir.

Türkiye'nin kamu yatırımları haritası çizildi #3

SAĞLIKTA BÖLGESEL FARKLILIKLARI AZALTAN PROJELER ÖNDE OLACAK

Sağlık sektöründe koruyucu ve temel sağlık hizmetlerine yönelik projeler, fiziki gerçekleşmesi yüzde 75’in üzerinde olan projeler, inşaatı tamamlanmış birimlerin ekipman ihtiyacına yönelik projeler, depreme karşı güçlendirme projeleri ve bölgesel farklılıkları azaltan projeler ilk etapta kamu yatırımı alacak.

GÜVENLİK HİZMETLERİNE YATIRIM YAPILACAK

Güvenlik hizmetlerinin sunumunda güvenlik birimlerinin koordinasyonunu ve teknolojik donanımını güçlendirecek projelere, önleyici/koruyucu güvenlik hizmetleri niteliğindeki projelere, hizmetin etkinliğini, kalitesini ve kapasitesini artıracak projelere öncelik verilecektir, sınır güvenliği projeleri, terör, uyuşturucu ve siber suçlarla mücadeleye katkı sağlayacak projeler.

Türkiye'nin kamu yatırımları haritası çizildi #4

SUDA KAYIP KAÇAKLARIN ÖNLENMESİ ÖNCELİK

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yatırım programında yer alan önemli su işleri projelerinden, su iletim tesisi inşaatı tamamlanmış veya yapımı devam eden depolu ve deposuz projelere öncelik verilecektir. Su kayıp ve kaçaklarının azaltılmasına yönelik projelere öncelik verilecektir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen içme suyu temini projelerinde, su kayıp oranı yüzde 50’nin altında olan, nüfusu 50 bin ve üzeri olan belediyelere öncelik verilecek.

İŞ KAZALARINI TAKİP ETMEK İÇİN SİSTEM KURULACAK

İstihdam ve çalışma hayatı alanında işletmelerde sürdürülebilir bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim modeli yaklaşımı hakim olacak, iş kazaları ve meslek hastalıklarının sağlıklı takibini sağlayacak bir sistem oluşturulacaktır.

Aktif işgücü programlarının daha etkin kullanılmasına ve işgücü piyasasında dezavantajlı durumda olan kadın, genç ve göçmenlerin işgücü piyasasına katılımının ve entegrasyonunun sağlanmasına yönelik yatırım projelerine öncelik verilecektir.

Düzensiz Göçle MÜCADELE

Göçmenlerin ve yurtdışında yaşayan vatandaşların ekonomik ve sosyal durumlarının belirlenmesine yönelik göç alanında veri sistemlerinin geliştirilmesine ve araştırma projelerine öncelik verilecektir.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında geri dönüş merkezleri ve sığınma evlerine yapılacak yatırımlarda mevcut yatırımların tamamlanmasına öncelik verilecek, yeni proje önerisi sadece mevcut imkanlar kullanılarak çözümlenemeyen zaruret hallerinde yapılacak, bu projelerde göç yolları üzerinde bulunan illere öncelik verilecektir.

Türkiye’nin kamu yatırımları haritası çizildi

Türkiye'nin kamu yatırımları haritası çizildi

2022-2024 dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi’ne göre, kamu yatırımlarında büyümeye katkı sağlayacak, özel sektör yatırımlarını destekleyecek, üretimi, istihdamı ve ülke refahını artıracak projeler ile makroekonomik hedefleri destekleyecek projelere öncelik verilecektir.

DOĞALGAZ REZERVLERİ ALT YAPI PROJELERİNE ÖNCELİK

Yeterli düzeyde doğal gaz arz stoklarının oluşturulmasını sağlayacak projelere ve denizlerde keşfedilen doğal gaz rezervlerinin ülke ekonomisine kazandırılmasına yönelik altyapı projelerine öncelik verilecektir.

SAVUNMA SANAYİ PROJELERİNDE ÖNCELİK

Madencilik sektöründe enerji sektörüne ve imalat sanayine girdi sağlayan üretime yönelik projeler ile kömür, petrol, doğalgaz ve jeotermal kaynakların aranması ve üretimine yönelik projeler ile maden ocaklarına öncelik verilecektir. rezervlerin tükendiği ve arz güvenliğinin sağlanması açısından önem arz etmektedir.

Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Küçük Sanayi Sitesi (KKS) ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde sanayi altyapısına yönelik projeler, sektörel ve tematik projeler öncelikli olarak yatırım programında yer alacaktır.

Enerji sektöründe, başta nükleer ve yenilenebilir enerji olmak üzere yerli ve özgün enerji teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik arz-talep analizine dayalı yatırımlara ve yenilenebilir kaynakları sisteme entegre edecek iletim altyapısı projelerine öncelik verilecektir.

Türkiye'nin kamu yatırımları haritası çizildi #1

LOJİSTİK MERKEZLERİNİN STANDARTLARI YÜKSELTİLECEK

Lojistik merkez ve üslerin inşasında öncelik Demiryolu yatırımlarında Konya-Karaman-Niğde-Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Ankara-Sivas, Ankara-Afyonkarahisar-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Halkalı-Kapıkule projeleri ile ikinci hat inşaatları, sinyalizasyon ve elektrifikasyon işleri ile önemli Yük merkezlerine bağlantı hattının yapılması ile raylı sistem araçlarının yerli üretimine öncelik verilecektir.

Denizyolu yatırımlarında Filyos Limanı, Doğu Akdeniz Ana Konteyner Limanı ve Çandarlı Limanı’nın tamamlanmasına öncelik verilecektir.

Lojistik yatırımlarında Çukurova, Batı Karadeniz ve Marmara bölgeleri başta olmak üzere mevcut ve devam eden lojistik merkezlerin standartları yükseltilecektir. Türkiye Lojistik Master Planı sonuçları dikkate alınarak lojistik merkez ve üslerin inşasına öncelik verilecektir.

Türkiye'nin kamu yatırımları haritası çizildi #2

TURİZM ÇEŞİTLİLİK POLİTİKASI PROJELERİNE KATKI

Turizm sektöründe, turizm çeşitlendirme politikası ve sürdürülebilir turizm ilkeleri doğrultusunda destinasyon yönetimi yaklaşımıyla geliştirilen projelere öncelik verilecektir.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki güvenlik teşkilatlarının projelerine yeni konut inşaat tekliflerinde öncelik verilecektir.

Türkiye'nin kamu yatırımları haritası çizildi #3

SAĞLIKTA BÖLGESEL FARKLILIKLARI AZALTAN PROJELER ÖNDE OLACAK

Sağlık sektöründe koruyucu ve temel sağlık hizmetlerine yönelik projeler, fiziki gerçekleşmesi yüzde 75’in üzerinde olan projeler, inşaatı tamamlanan birimlerin ekipman ihtiyacına yönelik projeler, depreme karşı güçlendirme projeleri ve bölgesel farklılıkları azaltan projeler ilk etapta kamu yatırımı alacak.

GÜVENLİK HİZMETLERİNE YATIRIM YAPILACAK

Güvenlik hizmetlerinin sunumunda güvenlik birimlerinin koordinasyonunu ve teknolojik donanımını güçlendirecek projelere, önleyici/koruyucu güvenlik hizmetleri niteliğindeki projelere, hizmetin etkinliğini, kalitesini ve kapasitesini artıracak projelere öncelik verilecek, sınır güvenliği projeleri, terör, uyuşturucu ve siber suçlarla mücadeleye katkı sağlayacak projeler.

Türkiye'nin kamu yatırımları haritası çizildi #4

SUDA KAYIP KAÇAKLARIN ÖNLENMESİNDE ÖNCELİK

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yatırım programında yer alan önemli su işleri projelerinden, su iletim tesisleri inşaatı tamamlanmış veya devam eden depolu ve deposuz projelere öncelik verilecektir. Su kayıp ve kaçaklarının azaltılmasına yönelik projelere öncelik verilecektir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen içme suyu temini projelerinde, su kayıp oranı yüzde 50’nin altında olan, nüfusu 50 bin ve üzeri olan belediyelere öncelik verilecek.

İŞ KAZALARINI TAKİP ETMEK İÇİN SİSTEM KURULACAK

İstihdam ve çalışma hayatı alanında işletmelerde sürdürülebilir bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim modeli yaklaşımı hakim olacak, iş kazaları ve meslek hastalıklarının sağlıklı takibini sağlayacak bir sistem oluşturulacaktır.

Aktif işgücü programlarının daha etkin kullanılmasına ve işgücü piyasasında dezavantajlı durumda olan kadın, genç ve göçmenlerin işgücü piyasasına katılımının ve entegrasyonunun sağlanmasına yönelik yatırım projelerine öncelik verilecektir.

Düzensiz Göçle MÜCADELE

Göçmenlerin ve yurtdışında yaşayan vatandaşların ekonomik ve sosyal durumlarının belirlenmesine yönelik göç alanında veri sistemlerinin geliştirilmesine ve araştırma projelerine öncelik verilecektir.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında geri dönüş merkezleri ve sığınma evlerine yapılacak yatırımlarda mevcut yatırımların tamamlanmasına öncelik verilecek, yeni proje önerisi sadece mevcut tesisler kullanılarak çözümlenemeyen zaruret hallerinde yapılacak, bu projelerde göç yolları üzerinde bulunan illere öncelik verilecektir.

PAYLAŞ

BİR CEVAP BIRAK