Yeşil dönüşüm Yeni Orta Vadeli Program’da yerini aldı

Yeşil dönüşüm Yeni Orta Vadeli Program’da yerini aldı

53
0
PAYLAŞ

Yeni Orta Vadeli Programda yeşil dönüşüm gerçekleşti

Çevre sorunları ve iklim değişiklikleri dünyada insan yaşamını ve ekonomisini doğrudan etkilemektedir. Avrupa Birliği (AB) Çokça odaklandığı “Yeşil Uzlaşma” da bu amaca hizmet ediyor. Yeni Orta Vadeli Program’da (OVP) “yeşil dönüşüm”e yer verilerek yeşil ekonomiye geçişe yönelik politika ve tedbirler günümüz gerçeğine uygun olarak belirlenmiştir.

“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TÜM DÜNYADA ETKİSİNİ GÖSTERİYOR”

OVP’de, iklim değişikliğinin tüm dünyadaki etkisinin, sürdürülebilirlik kavramı çerçevesinde yeşil ekonomiye geçişin önemini artırdığına ve iklim değişikliğinin ekonomi politikalarındaki ağırlığının arttığına dikkat çekildi. AB tarafından 2019 sonunda açıklanan Avrupa Yeşil Anlaşması gibi yaklaşımlarla gelişmiş ülkelerin öncülüğünde küresel düzeyde artmıştır.

Yeni Orta Vadeli Program #1'de yeşil dönüşüm gerçekleşiyor

YEŞİL UZLAŞMA EYLEM PLANINDAKİ HEDEF VE EYLEMLERE DİKKAT

OVP’de bu durumun, başta Türkiye’nin ana ihracat pazarı olan AB olmak üzere ülkelerin uygulayacakları yeni politikalar doğrultusunda sanayi ve ekonomide yeşil dönüşümün gerekliliğini beraberinde getirdiği vurgulandı. Yeşil Uzlaşma Eylem Planı’nda yer alan hedef ve eylemler dikkate alınarak şekillendirileceği belirtildi.

YEŞİL DÖNÜŞÜM İÇİN AR-GE ÇALIŞMALARI DESTEKLENECEK

Yeşil dönüşümü hızlandırmak için Ar-Ge çalışmaları desteklenecek, yeşil üretim için gerekli teknolojiler geliştirilecek ve yaygınlaştırılacaktır.

Yeşil OSB ile yeşil sanayi bölgesi sertifikasyon sisteminin tamamlanması ile çevreye duyarlı, sürdürülebilir sanayi ve döngüsel ekonomi alanlarının oluşturulmasına hız verilecektir.

Yeni Orta Vadeli Program #2'de yeşil dönüşüm gerçekleşiyor

FİNANS SEKTÖRÜNÜN ÇERÇEVESİ GELİŞTİRİLECEK

Finans sektörünün düzenleyici çerçevesi, sektörün yeşil dönüşümünü kolaylaştırmak için geliştirilecektir.

SIFIR ATIK UYGULAMALARI GENİŞLETİLECEK

Çevreye duyarlı yatırımların finansmanı için uluslararası standartlara uygun bir rehber hazırlanarak yeşil tahvil ve sukuk ihraçları teşvik edilecektir. Sıfır atık uygulamaları haneleri de kapsayacak şekilde genişletilecektir.

ENERJİ KAYNAKLARI VERİMLİ KULLANILACAK

Küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini en aza indirmek için enerji ve üretim kaynaklarını verimli kullanan çevre dostu üretime yönelik yatırımlar desteklenecektir.

Yeni Orta Vadeli Program #3'te yeşil dönüşüm gerçekleşiyor

“SÜREKLİ BÜYÜME İÇİN MAKROEKONOMİK İSTİKRARLARI DAHA GÜÇLENDİRECEK”

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, resmi gazetenin ikinci sayısında yer alan OVP ile ilgili Twitter hesabından değerlendirmelerde bulundu. Elvan, ekonomide 2022-2024 döneminin temel politikalarını, ilkelerini, hedefini ve gösterge niteliğindeki ekonomik büyüklüklerini içeren Orta Vadeli Programın yayınlandığını belirtti. “Dayanıklı özel sektör öncülüğünde büyüme için makroekonomik istikrarı daha da güçlendireceğiz.” deyimini kullandı.

Yeni Orta Vadeli Programda yeşil dönüşüm gerçekleşti

Yeni Orta Vadeli Programda yeşil dönüşüm gerçekleşti

Çevre sorunları ve iklim değişiklikleri dünyada insan yaşamını ve ekonomisini doğrudan etkilemektedir. Avrupa Birliği (AB) Çokça odaklandığı “Yeşil Uzlaşma” da bu amaca hizmet ediyor. Yeni Orta Vadeli Program’da (OVP) “yeşil dönüşüm”e yer verilerek yeşil ekonomiye geçişe yönelik politika ve tedbirler günümüz gerçeğine uygun olarak belirlenmiştir.

“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TÜM DÜNYADA ETKİSİNİ GÖSTERİYOR”

OVP’de, iklim değişikliğinin tüm dünyada daha şiddetli etkilerinin, sürdürülebilirlik kavramı çerçevesinde yeşil ekonomiye geçişin önemini artırdığına dikkat çekildi ve iklim değişikliğinin ağırlığının Türkiye’de de arttığına dikkat çekildi. AB’nin 2019 sonunda açıkladığı Avrupa Yeşil Anlaşması gibi yaklaşımlarla gelişmiş ülkelerin öncülüğünde küresel düzeyde ekonomi politikaları arttı.

Yeni Orta Vadeli Program #1'de yeşil dönüşüm gerçekleşiyor

YEŞİL UZLAŞMA EYLEM PLANINDAKİ HEDEF VE EYLEMLERE DİKKAT

OVP’de bu durumun, başta Türkiye’nin ana ihracat pazarı olan AB olmak üzere ülkelerin uygulayacağı yeni politikalar doğrultusunda sanayi ve ekonomide yeşil dönüşümün gerekliliğini beraberinde getirdiği vurgulandı. Yeşil Uzlaşma Eylem Planı’nda yer alan hedef ve eylemler dikkate alınarak şekillendirileceği belirtildi.

YEŞİL DÖNÜŞÜM İÇİN AR-GE ÇALIŞMALARI DESTEKLENECEK

Yeşil dönüşümü hızlandırmak için Ar-Ge çalışmaları desteklenecek, yeşil üretim için gerekli teknolojiler geliştirilecek ve yaygınlaştırılacaktır.

Yeşil OSB ile yeşil sanayi bölgesi sertifikasyon sistemini tamamlayarak çevreye duyarlı, sürdürülebilir sanayi ve döngüsel ekonomi alanlarının oluşturulmasına hız kazandıracaktır.

Yeni Orta Vadeli Program #2'de yeşil dönüşüm gerçekleşiyor

FİNANS SEKTÖRÜNÜN ÇERÇEVESİ GELİŞTİRİLECEK

Finans sektörünün düzenleyici çerçevesi, sektörün yeşil dönüşümünü kolaylaştırmak için geliştirilecektir.

SIFIR ATIK UYGULAMALARI GENİŞLETİLECEK

Çevreye duyarlı yatırımların finansmanı için uluslararası standartlara uygun bir rehber hazırlanarak yeşil tahvil ve sukuk ihraçları teşvik edilecektir. Sıfır atık uygulamaları haneleri de kapsayacak şekilde genişletilecektir.

ENERJİ KAYNAKLARI VERİMLİ KULLANILACAK

Küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini en aza indirmek için enerji ve üretim kaynaklarını verimli kullanan çevre dostu üretime yönelik yatırımlar desteklenecektir.

Yeni Orta Vadeli Program #3'te yeşil dönüşüm gerçekleşiyor

“SÜREKLİ BÜYÜME İÇİN MAKROEKONOMİK İSTİKRARLARI DAHA GÜÇLENDİRECEK”

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, resmi gazetenin ikinci sayısında yer alan OVP ile ilgili Twitter hesabından değerlendirmelerde bulundu. Elvan, ekonomide 2022-2024 döneminin temel politikalarını, ilkelerini, hedefini ve gösterge niteliğindeki ekonomik büyüklüklerini içeren Orta Vadeli Programın yayınlandığını belirtti. “Dayanıklı özel sektör öncülüğünde büyüme için makroekonomik istikrarı daha da güçlendireceğiz.” deyimini kullandı.

PAYLAŞ

BİR CEVAP BIRAK