Kullanılmayan yıllık izinler paraya çevrilebilir mi

Kullanılmayan yıllık izinler paraya çevrilebilir mi

40
0
PAYLAŞ

Kullanılmayan yıllık izinler nakde çevrilebilir mi?

Yıllık izin, işçi hakları konusunda araştırmalara yol açmaktadır.

Özellikle izin hakkını kullanmayan çalışanlara hangi seçeneklerin mevcut olduğu sorulur.

Yıllık izin, çalışanın kanunlar çerçevesinde dinlenme hakkıdır. Yıllık izin kullanabilmek için tam bir yıl aynı yerde çalışmanız gerekir.

Bu hakkını yıl içinde kullanmayanlar soruyor: “Yıllık izinler paraya çevrilebilir mi?” cevaplar arıyorum.

İşte yıllık izin hakkı hakkında bilmeniz gerekenler…

YILLIK İZİN NEDİR?

4857 sayılı İş Kanunu’na göre çalışanların dinlenme hakkı bu kanunun 53. maddesi ile sağlanmaktadır. İlgili kanun metnine göre işçi, aynı işverenin işyerinde en az bir yıllık iş tecrübesinin yanı sıra yıllık ücretli izin hakkına sahip olacaktır.

İşçinin işe başladığı tarihten itibaren en az bir yıl (aynı işyerinin farklı departmanları dahil) çalışmış olanlara deneme süresi de dahil olmak üzere yıllık ücretli izin verilir.

Çalışanın işyerinde bir yıldan az iş tecrübesine sahip olduğu durumlarda inisiyatif işverene aittir. Bir çalışan, bir yılın bitiminden önce yıllık ücretli izin talep edemez.

Kullanılmayan yıllık izinler 1 numarada nakde çevrilebilir

YILLIK İZİN SÜRESİ NE KADARDIR?

4857 sayılı İş Kanununun 53 üncü maddesi uyarınca yıllık izin;

Çalışanın işyerindeki iş deneyimi;

  • Beş yaşından küçükler için bir günden ondört güne kadar (beş yıl dahil),
  • Beş yaş üstü ve on beş yaş altı için yirmi gün,
  • Bu on beş yıl (dahil) ve daha fazla, yirmi altı günden az olmamak üzere.

Ancak, onsekiz yaş ve altı ile elli yaşını doldurmuş işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.

Kullanılmayan yıllık izinler 2 numarada nakde çevrilebilir

YILLIK BİLEŞENLER PARA OLUR MU?

Bazen çalışanlar “Ben izinli değilim, işveren bana izin verecek” diyebilir. Ancak bu mümkün değildir, yıllık izin serbest zaman olarak kullanılmalıdır.

4857 sayılı İş Kanununun konuyla ilgili 59. maddesi;

“İş sözleşmesinin herhangi bir nedenle feshi halinde, işçinin hak kazandığı ancak kullanmadığı yıllık izin ücreti, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihte kendisine veya hak sahiplerine ödenir. ” cümleleri içerir.

Bu nedenle, sözleşme süresi boyunca yani işçi işyerinde çalışmaya devam ederken yıllık ücretli iznin paraya çevrilmesi mümkün olmayacaktır.

Yıllık ücretli izin, ancak sözleşmenin feshedildiği, yani işçinin artık işyerinde çalışmadığı durumlarda uygulanır.

Kullanılmayan yıllık izinler nakde çevrilebilir mi?

Kullanılmayan yıllık izinler nakde çevrilebilir mi?

“Yıllık izin” işçi hakları araştırmalarına öncülük ediyor…

Özellikle izin hakkını kullanmayan çalışanlara hangi seçeneklerin mevcut olduğu sorulur.

Yıllık izin, çalışanın kanunlar çerçevesinde dinlenme hakkıdır. Yıllık izin kullanabilmek için tam bir yıl aynı yerde çalışmanız gerekir.

Bu hakkını yıl içinde kullanmayanlar soruyor: “Yıllık izinler paraya çevrilebilir mi?” cevaplar arıyorum.

İşte yıllık izin hakkı hakkında bilmeniz gerekenler…

YILLIK İZİN NEDİR?

4857 sayılı İş Kanunu’na göre çalışanların dinlenme hakkı bu kanunun 53. maddesi ile sağlanmaktadır. İlgili kanun metnine göre işçi, aynı işverenin işyerinde en az bir yıllık iş tecrübesinin yanı sıra yıllık ücretli izin hakkına sahip olacaktır.

İşçinin işe başladığı tarihten itibaren en az bir yıl (aynı işyerinin farklı departmanları dahil) çalışmış olanlara deneme süresi de dahil olmak üzere yıllık ücretli izin verilir.

Çalışanın işyerinde bir yıldan az iş tecrübesine sahip olduğu durumlarda inisiyatif işverene aittir. Çalışan, bir yıl dolmadan yıllık ücretli izin talep edemez.

Kullanılmayan yıllık izinler 1 numaraya nakde çevrilebilir

YILLIK İZİN SÜRESİ NE KADARDIR?

4857 sayılı İş Kanununun 53 üncü maddesi uyarınca yıllık izin;

Çalışanın işyerindeki iş deneyimi;

  • Beş yaşından küçükler için bir günden ondört güne kadar (beş yıl dahil),
  • Beş yaş üstü ve on beş yaş altı için yirmi gün,
  • Bu on beş yıl (dahil) ve daha fazlası için yirmi altı günden az olamaz.

Ancak, onsekiz yaş ve altı ile elli yaşını doldurmuş işçiler için yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.

Kullanılmayan yıllık izinler 2 numarada nakde çevrilebilir

YILLIK BİLEŞENLER PARA OLUR MU?

Bazen çalışanlar “Ben izinli değilim, işveren bana izin verecek” diyebilir. Ancak bu mümkün değildir, yıllık izin serbest zaman olarak kullanılmalıdır.

4857 sayılı İş Kanununun konuyla ilgili 59. maddesi;

“İş sözleşmesinin herhangi bir nedenle feshi halinde, işçinin ödenmiş ancak kullanılmayan yıllık izni, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihte kendisine veya hak sahiplerine ödenecektir.” cümleleri içerir.

Bu nedenle, sözleşme süresi boyunca yani işçi işyerinde çalışmaya devam ederken yıllık ücretli iznin paraya çevrilmesi mümkün olmayacaktır.

Yıllık ücretli izin, ancak sözleşmenin feshedildiği, yani işçinin artık işyerinde çalışmadığı durumlarda uygulanır.

PAYLAŞ

BİR CEVAP BIRAK