Ticaret Bakanlığı 16 sözleşmeli bilişim personeli alım ilanı: Başvuru tarihleri ve şartları...

Ticaret Bakanlığı 16 sözleşmeli bilişim personeli alım ilanı: Başvuru tarihleri ve şartları 2021

73
0
PAYLAŞ

Ticaret Bakanlığı 16 sözleşme BT çalışanlarının işe alınması: Başvuru tarihleri ​​ve koşulları 2021

Ticaret Bakanlığı Resmi Gazetesi’nde yayınlanan duyuruya göre, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nde istihdam için sınava girmek üzere 16 sözleşmeli bilişim çalışanı işe alınacak.

Önde gelen yazılım geliştirici, kıdemli bilgi güvenliği uzmanı, kıdemli yazılım geliştirici, bilgi güvenliği uzmanı, güvenlik uzmanı, kıdemli ağ uzmanı, yazılım geliştirici, ağ uzmanı ve sistem uzmanı istihdam edilecektir.

İlanın yayımlanmasıyla birlikte başvuruda bulunmak isteyen adaylar, Ticaret Bakanlığı’ndan 16 sözleşmeli bilişim personeli için başvuru tarih ve koşulları hakkında bilgi almak için inceleme başlattı.

Peki, 16 sözleşmeli bilişim çalışanı istihdamı için Ticaret Bakanlığı’nın başvurusu ne zaman, şartlar neler? İşte 2021 yılında Ticaret Bakanlığı ile yapılan 16 sözleşme. Bilişim çalışanlarının istihdamı için başvuru şartları ve tarihleri ​​….

TİCARET BAKANLIĞI 16 MÜZAKERE KÖPEK İŞÇİSİ DUYURDU

31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilgi Teknolojileri Çalışanlarının Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca. Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü bünyesinde yer almaktadır.16 (Onaltı) Sözleşmeli Bilişim Personeli Bakanlığımızca yapılacak sözlü ve uygulamalı sınavların başarı sırasına göre istihdam edilecektir.

İTİRAZ GENEL ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları yerine getirmek;

b) Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış bir yükseköğretim kurumundan Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektro-Elektronik Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden dört yıllık veya eşdeğeri yurt dışı;

(c) (b) bendinde belirtilenler dışında, mühendislik, fen, edebiyat, eğitim ve fen, bilgisayar ve teknoloji ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden dört yıllık fakülteler Yükseköğretim Kurulunca onaylanır, veya eşdeğeri Bu bölümde belirtilenler dışındaki yükseköğretim kurumlarının mezunları, aylık genel sözleşme maaş tavanının iki katı için başvuruda bulunabilirler.

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve bu sürecin yönetimi veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıl mesleki deneyime sahip olanlar için en az 3 (üç) yıl, diğerleri en az 3 (üç) yıl maaş. 5 (beş) yıl (mesleki deneyim belirlenirken; bilişim çalışanı olarak sürekli olarak 657 sayılı Kanuna veya sözleşmeli hizmetlere tabi olduğu belgelenir. . dikkate alınır),

d) Bilgisayar çevre birimlerinin yapısı ve yerleşik ağın yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak kaydıyla mevcut programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek;

e) Erkek adaylar için, muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış veya salıverilmiş veya ertelenmiş veya yedek sınıfa nakledilmiş iseler.

f) Hizmetin gerektirdiği nitelikler, muhakeme, temsil, yeni teknolojilerin takibi, öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünme, takım çalışması ve yüksek iletişim becerileri, yoğun ve stresli çalışma temposuna uyum ve dokümantasyon (dokümantasyon) önemli dokümantasyon becerilerine sahiptir.

Ticaret Bakanlığı 16 sözleşme BT çalışanlarının işe alınması: Başvuru tarihleri ​​ve koşulları 2021 # 1

Başvuru yöntemi, yeri ve tarihi

Başvurular 11 Ekim – 20 Ekim 2021 tarihleri ​​arasında dijital olarak yapılabilecek. Sınava girmek isteyen adaylar, e-Devlet (Ticaret Bakanlığı/Kariyer Kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr Posta veya diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar sadece bir pozisyon için başvurabilirler.

TİCARET BAKANLIĞI İNSAN SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Başvuruların değerlendirilmesi

KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge sunmayan adayın KPSS puanı) 70 (yetmiş) ve yabancı dilin yüzde otuzu) en fazla 10 (10) aday sözlü ve uygulamalı olarak alınacaktır. sınava davet edildi.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla aday olması durumunda bu kişilerin tamamı sınava alınacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınavlarda başarılı olmak için 100 üzerinden en az 70 tam puan almanız gerekir. Sınav sonuçlarına göre BT Personeli Giriş Sınavının nihai başarı seviyeleri belirlenecektir. Adaylar son başarı seviyelerine göre sıralanacak ve kontenjan sayısına kadar adaylar kabul edilecektir.

BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Sözlü ve uygulamalı sınavlara davet edilecek adaylar listesi ile KPSS puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzu toplamına göre başarılı olan adaylar listesi, Bakanlığımızca, www.ticaret.gov.tr Bu durum sitenin duyurular bölümünde duyurulacaktır.

Ayrıca adaylar, Kariyer Kapısı üzerinden yerleştirme sonuçlarını görebilecekler.

Ticaret Bakanlığı 16 sözleşme BT çalışanlarının işe alınması: Başvuru tarihleri ​​ve koşulları 2021

Ticaret Bakanlığı 16 sözleşme BT çalışanlarının işe alınması: Başvuru tarihleri ​​ve koşulları 2021

Ticaret Bakanlığı Resmi Gazetesi’nde yayınlanan duyuruya göre, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nde istihdam için sınava girmek üzere 16 sözleşmeli bilişim çalışanı işe alınacak.

Önde gelen yazılım geliştirici, kıdemli bilgi güvenliği uzmanı, kıdemli yazılım geliştirici, bilgi güvenliği uzmanı, güvenlik uzmanı, kıdemli ağ uzmanı, yazılım geliştirici, ağ uzmanı ve sistem uzmanı istihdam edilecektir.

İlanın yayımlanmasıyla birlikte başvuruda bulunmak isteyen adaylar, Ticaret Bakanlığı’ndan 16 sözleşmeli bilişim personeli için başvuru tarih ve koşulları hakkında bilgi almak için inceleme başlattı.

Peki, Ticaret Bakanlığı’na bağlı 16 sözleşmeli bilişim çalışanı alımı için başvuru ne zaman, şartlar neler? İşte 2021 yılında Ticaret Bakanlığı ile yapılan 16 sözleşme. Bilişim çalışanlarının istihdamı için başvuru şartları ve tarihleri ​​….

TİCARET BAKANLIĞI 16 ANLAŞMALI KİŞİ DUYURDU

31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anlaşmalı Bilgi Teknolojileri Çalışanlarının Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca. Ticaret Bakanlığı, Bilgi İşlemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yer almaktadır.16 (Onaltı) Sözleşmeli Bilişim Personeli Bakanlığımızca yapılacak sözlü ve uygulamalı sınavların başarı sırasına göre istihdam edilecektir.

İTİRAZ GENEL ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları yerine getirmek;

b) Fakültelerin veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarının denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinin tamamlanması;

(c) (b) (b) bendinde belirtilenler dışında, mühendislik bölümleri, fen, edebiyat, eğitim ve fen bilimleri, bilgisayar ve teknoloji eğitimi bölümleri ile istatistik bölümlerinden dört yıllık fakülteler Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanır. , matematik ve fizik veya bir yurttan eşdeğer. Bu bölümde yer alanlar dışında kalan yükseköğretim kurumlarının mezunları, aylık genel sözleşme maaş tavanının iki katı için başvuruda bulunabilirler.

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve bu sürecin yönetimi veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıl mesleki deneyime sahip olanlar için en az 3 (üç) yıl, diğerleri en az 3 (üç) yıl maaş. 5 (beş) yıl (mesleki deneyim belirlenirken; bilişim çalışanı olarak 657 sayılı Kanuna veya sözleşmeli hizmetlere sürekli olarak tabi olduğu belgelenir. Aynı Kanun ve 399 Sayılı KHK’nın 4 (B) maddesinde sektördeki sosyal güvenlik kuruluşlarına ikramiye ödeyerek çalışan statüsünde bilişim çalışanı olmak.) Hizmet süreleri dikkate alınır),

d) Bilgisayar çevre birimlerinin yapısı ve yerleşik ağın yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmanız koşuluyla, mevcut programlama dillerinden en az ikisini bildiğinizi belgeleyin;

e) Erkek adaylar için, muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış veya salıverilmiş veya ertelenmiş veya yedek sınıfa nakledilmiş iseler.

f) Hizmetin gerektirdiği nitelikler, muhakeme, temsil, yeni teknolojilerin takibi, öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünme, takım çalışması ve yüksek iletişim becerileri, yoğun ve stresli çalışma temposuna uyum ve dokümantasyon (dokümantasyon) önemli dokümantasyon becerilerine sahiptir.

Ticaret Bakanlığı 16 sözleşme BT çalışanlarının işe alınması: Başvuru tarihleri ​​ve koşulları 2021 # 1

Başvuru yöntemi, yeri ve tarihi

Başvurular 11 Ekim – 20 Ekim 2021 tarihleri ​​arasında dijital olarak yapılabilecek. Sınava girmek isteyen adaylar, e-Devlet (Ticaret Bakanlığı/Kariyer Kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr Posta veya diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar sadece bir pozisyon için başvurabilirler.

TİCARET BAKANLIĞI KİŞİ AL İlanı İÇİN TIKLAYINIZ

Başvuruların değerlendirilmesi

KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge sunmayan adayın KPSS puanı) 70 (yetmiş) ve yabancı dilin yüzde otuzu) en fazla 10 (10) aday sözlü ve uygulamalı olarak alınacaktır. sınava davet edildi.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla aday olması durumunda bu kişilerin tamamı sınava alınacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınavlarda başarılı olmak için 100 üzerinden en az 70 tam puan almanız gerekir. Sınav sonuçlarına göre BT Personeli Giriş Sınavının nihai başarı seviyeleri belirlenecektir. Adaylar nihai başarı oranlarına göre sıralanacak ve kontenjan sayısına kadar adaylar kabul edilecektir.

BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Sözlü ve uygulamalı sınavlara davet edilecek adaylar listesi ile KPSS puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzu toplamına göre başarılı olan adaylar listesi, Bakanlığımızca, www.ticaret.gov.tr Bu, sitenin reklamlar bölümünde duyurulacaktır.

Ayrıca adaylar, Kariyer Kapısı aracılığıyla yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri görebilecekler.

PAYLAŞ

BİR CEVAP BIRAK