TÜİK 4 sözleşmeli bilişim personeli alım ilanı: Başvuru şartları ve tarihleri 2021

TÜİK 4 sözleşmeli bilişim personeli alım ilanı: Başvuru şartları ve tarihleri 2021

48
0
PAYLAŞ

TÜİK 4 sözleşmeli bilişim personeli alım ilanı: Başvuru şartları ve tarihleri 2021

Kurumun 23 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ilanına göre, TÜİK’in Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığı ve Yazılım Daire Başkanlığı emrinde tam zamanlı istihdam edilmek üzere sınavla 4 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Personel alımı, yazılım geliştirme uzmanı, proje yöneticisi ve sistem uzmanı pozisyonlarına olacak.

Bu noktada başvuruda bulunmak isteyen adaylar, TÜİK sözleşmeli bilişim personeli alım ilanı hakkında detayları araştırmaya başladı.

TÜİK sözleşmeli bilişim personeli başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru nereden yapılacak? TÜİK bilişim personeli başvuru şartları nelerdir? sorularının yanıtları merak konusu oldu. İşte TÜİK 4 sözleşmeli bilişim personeli başvuru tarihleri ve şartları…

TÜİK 4 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Başkanlığın Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığı ve Yazılım Daire Başkanlığı emrinde tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 4 sözleşmeli bilişim Personeli alınacak. Alım, yazılım geliştirme uzmanı, proje yöneticisi ve sistem uzmanı pozisyonlarına olacak.

Adaylar başvurularını Strateji ve Bütçe Başkanlığı (https://kamuilan.sbb.gov.tr/) ve TÜİK’in internet sitelerinde bulunan sınav ilanını inceleyerek, başvurularını TÜİK’e şahsen veya posta yoluyla yapabilecek.

Başkanlık tarafından gerçekleştirilecek uygulamalı ve sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; 2020 veya 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P3 puanı ve İngilizce dilinde geçerli bir Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS/e-YDS) veya bu dilde yapılan eş değerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından alınan yabancı dil puanı esas alınacak. (Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.)

KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanları 70 (yetmiş) olarak hesaplanacak. Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyen adayların ise yabancı dil puanları 0 (sıfır) olarak hesaplanacak. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesi için başvuru yapabilecek.

TÜİK 4 sözleşmeli bilişim personeli alım ilanı: Başvuru şartları ve tarihleri 2021 #1

1 – BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Genel şartlar başlığında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır.

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri zorunludur.

e) Erkek adaylar için askerlik ile ilgili terhis, muafiyet veya son başvuru tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl erteletmiş olmak kaydıyla ilişiği bulunmamak.

TÜİK 4 sözleşmeli bilişim personeli alım ilanı: Başvuru şartları ve tarihleri 2021 #2

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

 • İş Talep Formu (Başkanlığın internet sitesi, www.tuik.gov.tr adresinden temin edilecek.)
 • Özgeçmiş
 • Mesleki Çalışma Sürelerini Gösteren Belgeler
 • Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler
 • En Az 2 (İki) Programlama Dilini Bildiğini Gösteren Belgeler
 • KPSS Sonuç Belgesi
 • Yabancı Dil Belgesi
 • Mezuniyet Belgesi
 • Sertifikalar

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvurular, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı internet sitesi www.tuik.gov.tr adresinde bulunan İş Talep Formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra diğer belgeler ile birlikte en geç 07 Ekim 2021 günü mesai bitimine (18:00) kadar Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Devlet Mahallesi Necatibey Caddesi No:114 06420 Bakanlıklar Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı’na elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacak.

Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin ya da imzasız İş Talep formları değerlendirilmeye alınmayacak.

BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Genel ve Özel şartları sağlayan adaylarda sınava katılacakların listesi Kurumumuz internet sitesi www.tuik.gov.tr adresinde 25 Ekim 2021 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacak. Sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacak.

SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

a) Sınav uygulamalı ve sözlü olarak iki oturum şeklinde yapılacak. Sınavda başarılı olmak için 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak şarttır.

b) Sınav başarı puanlaması uygulamalı sınav %50, sözlü sınav %50 olacak şekilde değerlendirilecek.

c) Uygulamalı sınav boyunca Kurum tarafından temin edilen bilgisayarlarda internet bağlantısı bulunmayacak. Adayların temin edilen bilgisayar ya da diğer herhangi başka bir cihaz ile sınav süresi boyunca internete bağlantı kurması mümkün olmayacak.

d) Uygulamalı sınav öncesinde adaylara soruların bulunduğu çıktılar sağlanacak, tüm soruların okunması ve akla gelebilecek soruların sorulması için bir süre verilecek. Adaylar bu süre boyunca tüm soruları okuyacak ve ardından sorularla ilgili tüm sorularına cevap alabilecek. Soru-Cevap bölümü sonrasında adayların sınav süresi boyunca diğer adayların konsantrasyonu göz önüne alınarak soru sormasına izin verilmeyecek.

e) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacak.

f) Sınav sonuçlarına göre Bilişim Personeli giriş sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecek. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar asil aday, aynı sayıda yedek aday belirlenebilecek.

SINAV YERİ VE TARİHİ

Uygulamalı ve sözlü sınav 01 Kasım 2021 ile 05 Kasım 2021 tarihleri arasında saat 09:30’da, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (Devlet Mahallesi Necatibey Caddesi No:114 06420 Bakanlıklar Çankaya /ANKARA) adresinde yapılacak.

TÜİK 4 sözleşmeli bilişim personeli alım ilanı: Başvuru şartları ve tarihleri 2021

TÜİK 4 sözleşmeli bilişim personeli alım ilanı: Başvuru şartları ve tarihleri 2021

Kurumun 23 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ilanına göre, TÜİK’in Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığı ve Yazılım Daire Başkanlığı emrinde tam zamanlı istihdam edilmek üzere sınavla 4 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Personel alımı, yazılım geliştirme uzmanı, proje yöneticisi ve sistem uzmanı pozisyonlarına olacak.

Bu noktada başvuruda bulunmak isteyen adaylar, TÜİK sözleşmeli bilişim personeli alım ilanı hakkında detayları araştırmaya başladı.

TÜİK sözleşmeli bilişim personeli başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru nereden yapılacak? TÜİK bilişim personeli başvuru şartları nelerdir? sorularının yanıtları merak konusu oldu. İşte TÜİK 4 sözleşmeli bilişim personeli başvuru tarihleri ve şartları…

TÜİK 4 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Başkanlığın Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığı ve Yazılım Daire Başkanlığı emrinde tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 4 sözleşmeli bilişim Personeli alınacak. Alım, yazılım geliştirme uzmanı, proje yöneticisi ve sistem uzmanı pozisyonlarına olacak.

Adaylar başvurularını Strateji ve Bütçe Başkanlığı (https://kamuilan.sbb.gov.tr/) ve TÜİK’in internet sitelerinde bulunan sınav ilanını inceleyerek, başvurularını TÜİK’e şahsen veya posta yoluyla yapabilecek.

Başkanlık tarafından gerçekleştirilecek uygulamalı ve sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; 2020 veya 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P3 puanı ve İngilizce dilinde geçerli bir Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS/e-YDS) veya bu dilde yapılan eş değerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından alınan yabancı dil puanı esas alınacak. (Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.)

KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanları 70 (yetmiş) olarak hesaplanacak. Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyen adayların ise yabancı dil puanları 0 (sıfır) olarak hesaplanacak. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesi için başvuru yapabilecek.

TÜİK 4 sözleşmeli bilişim personeli alım ilanı: Başvuru şartları ve tarihleri 2021 #1

1 – BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Genel şartlar başlığında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır.

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri zorunludur.

e) Erkek adaylar için askerlik ile ilgili terhis, muafiyet veya son başvuru tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl erteletmiş olmak kaydıyla ilişiği bulunmamak.

TÜİK 4 sözleşmeli bilişim personeli alım ilanı: Başvuru şartları ve tarihleri 2021 #2

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

 • İş Talep Formu (Başkanlığın internet sitesi, www.tuik.gov.tr adresinden temin edilecek.)
 • Özgeçmiş
 • Mesleki Çalışma Sürelerini Gösteren Belgeler
 • Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler
 • En Az 2 (İki) Programlama Dilini Bildiğini Gösteren Belgeler
 • KPSS Sonuç Belgesi
 • Yabancı Dil Belgesi
 • Mezuniyet Belgesi
 • Sertifikalar

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvurular, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı internet sitesi www.tuik.gov.tr adresinde bulunan İş Talep Formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra diğer belgeler ile birlikte en geç 07 Ekim 2021 günü mesai bitimine (18:00) kadar Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Devlet Mahallesi Necatibey Caddesi No:114 06420 Bakanlıklar Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı’na elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacak.

Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin ya da imzasız İş Talep formları değerlendirilmeye alınmayacak.

BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Genel ve Özel şartları sağlayan adaylarda sınava katılacakların listesi Kurumumuz internet sitesi www.tuik.gov.tr adresinde 25 Ekim 2021 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacak. Sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacak.

SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

a) Sınav uygulamalı ve sözlü olarak iki oturum şeklinde yapılacak. Sınavda başarılı olmak için 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak şarttır.

b) Sınav başarı puanlaması uygulamalı sınav %50, sözlü sınav %50 olacak şekilde değerlendirilecek.

c) Uygulamalı sınav boyunca Kurum tarafından temin edilen bilgisayarlarda internet bağlantısı bulunmayacak. Adayların temin edilen bilgisayar ya da diğer herhangi başka bir cihaz ile sınav süresi boyunca internete bağlantı kurması mümkün olmayacak.

d) Uygulamalı sınav öncesinde adaylara soruların bulunduğu çıktılar sağlanacak, tüm soruların okunması ve akla gelebilecek soruların sorulması için bir süre verilecek. Adaylar bu süre boyunca tüm soruları okuyacak ve ardından sorularla ilgili tüm sorularına cevap alabilecek. Soru-Cevap bölümü sonrasında adayların sınav süresi boyunca diğer adayların konsantrasyonu göz önüne alınarak soru sormasına izin verilmeyecek.

e) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacak.

f) Sınav sonuçlarına göre Bilişim Personeli giriş sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecek. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar asil aday, aynı sayıda yedek aday belirlenebilecek.

SINAV YERİ VE TARİHİ

Uygulamalı ve sözlü sınav 01 Kasım 2021 ile 05 Kasım 2021 tarihleri arasında saat 09:30’da, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (Devlet Mahallesi Necatibey Caddesi No:114 06420 Bakanlıklar Çankaya /ANKARA) adresinde yapılacak.

PAYLAŞ

BİR CEVAP BIRAK